POLITIEK & BESTUUR

Hieronder ziet u 5 van onze plannen op het gebied van politiek & bestuur. Wilt u de rest van onze plannen weten? Kijk dan in ons partijprogramma!

Gemeentelijk referendum

De politiek luistert regelmatig niet goed naar inwoners. Dit heeft gezorgd voor een groot wantrouwen in de politiek. Daarom wil Nieuw Goes een gemeentelijk referendum invoeren. Nieuw Goes zal de uitslag van zo’n referendum altijd overnemen. Dit gemeentelijk referendum zal daarnaast zoveel mogelijk digitaal worden georganiseerd. Zo kan u simpel thuis stemmen via uw Digi-D. Dit verhoogt de opkomst en verlaagt de kosten.

Inwoners worden op voorhand betrokken

De afgelopen periode is het te vaak gebeurd dat inwoners en betrokkenen plots werden overvallen door besluiten. De dreigende sluiting van Griffioen in Wolphaartsdijk en de bezuinigingen op Museum de Bevelanden zijn duidelijke voorbeelden van hoe het absoluut niet moet. Nieuw Goes wil het hele proces veranderen: inwoners worden vóór het nemen van een besluit uitgebreid geïnformeerd en betrokken bij de plannen.

Gekozen Burgemeester

Zodra de termijn van de huidige burgemeester afloopt, willen wij een burgemeestersreferendum organiseren in de Gemeente Goes. De gemeenteraad zal aan de hand van de uitslag de gekozen kandidaat voordragen aan de Kroon (Ministerie van Binnenlandse Zaken). Deze kan de kandidaat officieel benoemen tot burgemeester.  

Stemgedrag digitaal

Momenteel is het voor veel burgers onduidelijk wat partijen doen of waar zij voor of tegen stemmen. Dit kan makkelijk anders! Daarom gaan wij ervoor zorgen dat het stemgedrag van iedere partij makkelijk digitaal te vinden is. Daarnaast ligt er ook een rol voor Samenspel om helder te rapporteren over gemeenteraadsvergaderingen. Zo weet u wat uw partij doet!

Burgerbegroting

Nieuw Goes is groot voorstander van een burgerbegroting. Hiermee krijgen inwoners de directe macht over een deel van het begrotingsbudget. Zeker voor kleine kernen biedt dit geweldige kansen om plannen uit te voeren die uit de eigen gemeenschap komen.

Please reload