DIERENWELZIJN

Hieronder ziet u 5 van onze plannen op het gebied van dierenwelzijn. Wilt u de rest van onze plannen weten? Kijk dan in ons partijprogramma!

Meer losloopveldjes voor honden

Voor de gezondheid van honden is het belangrijk dat ze plekken hebben waar ze los kunnen rondrennen en spelen. Daarnaast is zo’n faciliteit ook goed voor het contact tussen buurtbewoners met een hond. Daarom is Nieuw Goes voorstander van meer hondenlosloopveldjes in onze gemeente.

Hoge straffen voor dierenbeulen

Dierenbeulen krijgen wat Nieuw Goes betreft een houdverbod op dieren. Daarnaast willen wij hier bovenop afschrikwekkende boetes. Wij vinden het daarbij een sympathiek initiatief om de opbrengsten van die boetes direct te doneren aan organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn, zoals de Dierenambulance of de Dierenbescherming.

Red de bij

Bijen vervullen een heel belangrijke rol in ons ecosysteem. Tegelijkertijd worden ze bedreigd door ziektes, stadsontwikkeling en vernieling van hun leefomgeving. Daarom zij we groot voorstander van het plaatsen van bijenkasten om de bijen te helpen.

Rampenplannen ook voor dieren

Nieuw Goes ziet graag dat er bij rampenplannen ook uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met (huis)dieren. Naar ons idee gebeurt dit momenteel nog niet voldoende, wat de levens van deze dieren onnodig in gevaar brengt.

Vleermuizenpopulatie op peil houden

Tegenwoordig verdwijnen veel verblijfplaatsen van stedelijke vleermuizen. Dit is zorgwekkend, want vleermuizen zorgen er onder andere voor dat er niet te veel insecten zijn. Daarom willen we bij nieuwbouw en verbouwingen graag rekening houden met de vleermuizenpopulatie. Ook zien we graag dat de gemeente vleermuiskasten plaatst in gebieden waar de vleermuizenpopulatie zichtbaar afneemt.

Please reload