INTEGRATIE

Hieronder ziet u 5 van onze plannen op het gebied van immigratie & integratie. Wilt u de rest van onze plannen weten? Kijk dan in ons partijprogramma!

Integreren = Nederlands leren

Een succesvolle integratie begint wat ons betreft met het leren van de Nederlandse taal. Daarom willen wij dat de gemeente aanstuurt op het zo snel mogelijk aanleren van Nederlands bij nieuwkomers.

Evenwichtige verdeling binnen wijken

Het is erg belangrijk dat het ontstaan van wijken verdeeld op etniciteit wordt voorkomen. Zo is het slecht voor de integratie als inwoners met een Somalische achtergrond alleen maar omgaan met andere Somalische inwoners. Daarom wordt er wat Nieuw Goes betreft bij woningcorporaties aangedrongen op een evenwichtige verdeling van nieuwkomers over onze gemeente. Op deze manier houden we onze wijken leefbaar en stimuleren we het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Geen grootschalige asielopvang

Nieuw Goes ziet grootschalige opvang als onmenselijk en onwenselijk. Zo hebben er meerdere gevallen van zelfmoord plaatsgevonden in grootschalige asielopvang. Daarnaast zorgt grootschalige opvang ook voor grootschalige problemen, zowel voor degenen die opgevangen worden als onze eigen inwoners. Daarom zullen wij niet instemmen met opvang zoals in de Zeelandhallen. Als er in een noodsituatie opvang plaatsvindt, dan moet dit wat ons betreft op een kleine schaal gebeuren.

Vrijwilligerswerk voor asielzoekers

Het is belangrijk dat asielzoekers zo vroeg mogelijk meedraaien in onze maatschappij en in aanraking komen met het Nederlands. Vrijwilligerswerk kan daarnaast helpen om hen een nuttige invulling van hun tijd te bieden, terwijl onze gemeenschap tegelijkertijd wordt geholpen. Een mooi voorbeeld van een win-win situatie!

Geen subsidie voor belemmering integratie

Het is belangrijk dat de integratie van nieuwkomers vanuit zoveel mogelijk kanten wordt bevorderd. Organisaties die hier belemmerend op werken krijgen wat ons betreft daarom ook geen subsidie.

Please reload