MILIEU & RUIMTE

Hieronder ziet u 5 van onze plannen op het gebied van milieu & ruimte. Wilt u de rest van onze plannen weten? Kijk dan in ons partijprogramma!

Boom weg? Boom erbij!

De afgelopen jaren heeft er in onze gemeente een kaalslag plaatsgevonden. Daarom moet voor iedere boom die in onze gemeente verdwijnt een nieuwe boom worden geplant. Dit hoeft niet bij dezelfde locatie te zijn, maar dat heeft wel de voorkeur. Een boom heeft namelijk een belangrijke ecologische rol. Ook voor de mens is een boom nuttig, omdat het net als andere plantensoorten zorgt voor een zuivere lucht. Daarnaast is wonen in een groene omgeving veel prettiger dan wonen in een betonnen jungle.

Meer studentenwoningen

Nieuw Goes ziet een duidelijke vraag naar studentenwoningen in onze stad, terwijl het aanbod erg beperkt is. Om de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor studenten te vergroten willen we daarom meer studentenwoningen realiseren! Een voorbeeld van een mogelijke locatie is het leegstaande GAK-gebouw.

Benut kansen Nationaal Park Oosterschelde

Bij het Goese Sas ligt Nationaal Park Oosterschelde: het grootste nationale park van Nederland! Op het moment wordt er naar de mening van Nieuw Goes te weinig gedaan met deze bijzondere locatie. Daarom zien wij hier graag een natuurentreepunt. Ook staan we positief tegenover een uitbreiding van de activiteiten, zoals een volwaardig vogelpunt voor alle bezoekers. Daarnaast zien we graag een uitbreiding van de parkeerplaatsen bij het Goese Sas.

Energiezuinige/Intelligente straatverlichting

Energiezuinige verlichting betekent voor ons het gebruik van LED-verlichting. Intelligente straatverlichting is daarnaast een bijzonder innovatief idee. Hierbij gaat straatverlichting pas op volle kracht branden zodra er iemand in de buurt is. Is er niemand in de buurt, dan wordt de sterkte van het licht verminderd. Na een eerste investering zal dit zichzelf jaarlijks terugbetalen, Dit vermindert het energieverbruik, is diervriendelijker en zal de lichtvervuiling in onze gemeente flink doen dalen.

Duurzame/innovatieve producten vergunningvrij

Een vergroting van de duurzaamheid willen wij graag bereiken door het versimpelen en verminderen van regels. Zo wil Nieuw Goes dat duurzame of innovatieve opties, zoals zonnepanelen, vergunningvrij zijn.

Please reload