ONDERWIJS & SPORT

Hieronder ziet u 5 van onze plannen op het gebied van onderwijs & sport. Wilt u de rest van onze plannen weten? Kijk dan in ons partijprogramma!

Onderwijsachterstand wegwerken

Het voorkomen en aanpakken van onderwijsachterstanden is een taak van de gemeente. Nieuw Goes wil hierbij inzetten op schakelklassen en wil extra aandacht voor activiteiten die taalbevorderend zijn. Daarnaast willen wij ook graag extra aandacht met betrekking tot voor- en naschoolse educatie. Nieuw Goes maakt zich daarom hard voor een lokaal educatieve agenda waarin het aanpakken van onderwijsachterstand prioriteit nummer één is!

Ruimhartig leerlingenvervoer

De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van basisschoolleerlingen die meer dan 6 kilometer van hun school wonen. Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen die door hun handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen. Nieuw Goes vindt dat iedere leerling het recht heeft om zijn school op een eenvoudige manier te kunnen bereiken. Zeker voor scholieren met een handicap moet er een ruimhartig beleid zijn op dit vlak: als iemand het nodig heeft, krijgt diegene het.

Soepele OZB voor sportverenigingen

Nieuw Goes vindt dat soepel moet worden omgegaan met de onroerendezaakbelasting voor sportverenigingen, omdat zij een belangrijke sociale en maatschappelijke functie hebben. Mocht het nodig zijn om deze verenigingen levendig te kunnen houden, dan staan wij positief tegenover een (eenmalige) korting op de OZB.

Verplichte waterveiligheidslessen kinderen

Zeeland is een waterrijke provincie. Hierdoor is het van groot belang dat kinderen goed weten wat zij moeten doen als zij in het water vallen, of hoe ze hulp moeten vragen als iemand anders in het water is gevallen. Zulke lessen kunnen levensreddend zijn. Daarom is Nieuw Goes hier groot voorstander van!

LHBT bespreekbaar maken onder scholieren

Nieuw Goes is er voorstander van om gastsprekers langs middelbare scholen te laten gaan, om het onderwerp LHBT bespreekbaar te maken onder scholieren. Wij hopen hiermee de acceptatie van deze bevolkingsgroep te vergroten.

Please reload