ONZE DORPEN

Hieronder ziet u 5 van onze plannen op het gebied van onze dorpen. Wilt u de rest van onze plannen weten? Kijk dan in ons partijprogramma!

Ieder dorp heeft recht op een dorpshuis

De kwaliteit van wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Ook de voorzieningen in de omgeving zijn belangrijk. Nieuw Goes vindt dat ieder dorp dan ook recht heeft op een dorpshuis, aangezien het van groot belang is voor de leefbaarheid van een dorp. In een dorpshuis worden volop activiteiten georganiseerd waarbij inwoners elkaar ontmoeten. Dat is goed voor de sociale cohesie! Nieuw Goes vindt het dan ook een overheidstaak om te zorgen voor een dorpshuis.

Herinvoeren bewonersavonden

In het verleden vonden er bewonersavonden plaats. Bij iedereen in het dorp viel dan een persoonlijke uitnodiging op de deurmat. De inwoners konden meediscussiëren en de conclusies gingen richting het Stadskantoor. Deze avonden waren een groot succes, maar zijn helaas wegbezuinigd. Nieuw Goes is er groot voorstander van om deze bewonersavonden opnieuw in te voeren! Het is namelijk belangrijk dat u als inwoner meer inspraak krijgt in het beleid.

Wonen in de dorpen

NG wil dat er voldoende oog is voor het bouwen van nieuwbouwwoningen in de dorpen. Voor de leefbaarheid van onze dorpen is het namelijk heel goed als er nieuwe inwoners bijkomen, zeker gezien de vergrijzing. Winkels, scholen en sportverenigingen houden zo voldoende draagvlak. Ook staat NG flexibel tegenover het renoveren van bestaande woningen of het herstructureren van een bepaald gebied. Hierbij worden verouderde, niet duurzame en te kleine woningen waar geen vraag meer naar is gesloopt. Op de vrijgekomen grond worden vervolgens nieuwe, duurzame woningen gebouwd.

Bibliotheekvoorziening voor ieder dorp

Jarenlang heeft de bibliobus de dorpen in onze gemeente aangedaan. Afgelopen najaar werd bekend dat het huidige college de bibliobus helemaal gaat wegbezuinigen. Nieuw Goes vindt dat élk dorp recht heeft op een bibliotheekvoorziening. NG vindt deze voorziening heel belangrijk voor de leefbaarheid en (taal)educatie van met name kinderen. Maar ook volwassenen, bijvoorbeeld ouderen die slecht ter been zijn, hebben baat bij deze voorziening. De pinautomaat die in de bibliobus aanwezig is, blijkt bovendien heel handig.

Soepel omgaan met ondernemerswensen

Voorzieningen, zoals winkels, zijn natuurlijk van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpen. NG vindt daarom dat soepel moet worden omgegaan met wensen van bestaande ondernemers om uit te breiden. Ook vinden wij dat er flexibel moet worden omgegaan met verzoeken voor het openen van nieuwe detailhandelsvoorzieningen. Ontwikkelingen die leiden tot een verbetering van het winkelaanbod in onze dorpen moeten niet worden beperkt door starre regelgeving.

Please reload