• Nieuw Goes

Motie Woonerven

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 12 november 2020


Constaterende dat:

- Op woonerven een maximumsnelheid geldt van 15 km/uur;

- Onze gemeente voor woonerven de snelheidsoverschrijdingsnorm hanteert van een 30 km/uur-weg;

- Hierdoor er pas bij 40 km/uur sprake is van een overschrijding;

- Zodoende alleen overschrijdingen vanaf 40 km/uur meetellen bij de beoordeling van de gemeente om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen;

- Op de verkeersborden die een woonerf aankondigen nu niet expliciet opgenomen staat dat de maximumsnelheid ter plekke 15 km/uur bedraagt.


Overwegende dat:

- Woonerven een veilige plek dienen te zijn voor alle inwoners;

- Kinderen onbezorgd moeten kunnen spelen in woonerven;

- De snelheidsoverschrijdingsnorm van een 30 km/uur-weg niet passend is voor woonerven;

- Dat het voor een ieder duidelijk dient te zijn dat binnen een woonerf de maximumsnelheid 15 km/uur bedraagt.


Verzoekt het College:

- De snelheidsoverschrijdingsnorm voor woonerven zo snel als mogelijk aan te passen aan de ter plekke geldende maximumsnelheid van 15 km/uur;

- Deze aankondigingsborden voor woonerven zodanig aan te passen dat deze de ter plekke geldende maximumsnelheid van 15 km/uur vermelden;

- De politie op te roepen om extra aandacht te besteden aan de handhaving van de maximumsnelheid binnen woonerven.


En gaat over tot de orde van de dag.


Vincent Mareels, Nieuw Goes


Saskia Verheij, D66

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Onderzoek Sturingsinstrumenten Woningmarkt

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 22 april 2021. Constateert dat: De druk op de Nederlandse woningmarkt als gevolg van een toenemende vraag naar woningen, hogere prijsstijgingen

Motie Aanpakken Leegstand Goes

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 26 november 2020. Constaterende dat: - De leegstand in de binnenstad van Goes hoger is dan gemiddeld voor dit type winkelgebied[1]; - Goes een bo

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes