top of page
  • Nieuw Goes

Nieuw Goes stemt als enige partij tegen AZC in hotel Van der Valk

De komende 5 jaar zitten in hotel Van der Valk 450 asielzoekers, waaronder veiligelanders. Nieuw Goes heeft als enige partij in de gemeenteraad tegen dit voorstel gestemd.


Nieuw Goes wil het liefste helemaal geen asielzoekerscentrum, maar dat is politiek totaal onhaalbaar. We hebben daarom geprobeerd om met een amendement (dat is een aanpassing van een raadsvoorstel) het aantal sterk te verlagen.


Goes is namelijk al jarenlang de enige gemeente in de regio die asielzoekers opvangt. Veel andere Zeeuwse gemeenten doen niets. Het gevolg is dat het COA elke keer vraagt om grote aantallen asielzoekers in Goes te plaatsen, waar het College van B&W en de andere partijen in de gemeenteraad telkens klakkeloos mee akkoord gaan.

Nu vraagt het COA om het aantal asielzoekers te vergroten van 350 naar 450 en het AZC in het hotel maar liefst 5 jaar lang open te houden. Bij eerdere verzoeken was dat voor 6 maanden of hooguit 1 jaar.


Nieuw Goes heeft met een amendement voorgesteld om de asielzoekers evenwichtig over de Bevelandse gemeenten te verspreiden, zodat er in Goes voor maximaal 166 asielzoekers plaats is. Op die manier ontstaan er kleinschalige asielzoekerscentra, wat ook voor de asielzoekers zelf veel prettiger is en in lijn is met het doel van het COA, het Rode Kruis en het Ministerie van J&V om meer kleinschalige AZC’s te realiseren.


Verder stelden wij voor om het AZC maximaal 2 jaar open te houden. Wij hopen namelijk dat een nieuwe regering de immigratiestroom naar Nederland sterk weet te verlagen, waardoor het AZC na 2 jaar gesloten kan worden. Helaas steunde geen enkele partij ons voorstel.


Veiligelanders

Veiligelanders zijn asielzoekers die uit een veilig land komen en daarom sowieso geen recht hebben op asiel. De regering slaagt er echter al jaren niet in om veiligelanders te weren en ze uit te zetten. In Goes zijn eerder geen veiligelanders geplaatst, tot nu dus.


Het COA heeft namelijk geëist dat er in hotel Van der Valk ook veiligelanders komen. Het College van B&W heeft daaraan toegegeven en nu aan de gemeenteraad voorgesteld ook veiligelanders in Goes te plaatsen. Wij zijn daar een groot tegenstander van, omdat veiligelanders in andere Nederlandse gemeenten voor een golf aan overlast en criminaliteit zorgen. Veel veiligelanders zijn verantwoordelijk voor diefstal, geweldsdelicten, seksuele intimidatie van vrouwen, drugsgebruik, respectloos gedrag en inbraken. Zo werd in het Brabantse Budel preventief fouilleren ingevoerd na een serie steekpartijen in het centrum en heeft in het Drentse Aalden een supermarkt een particulier beveiligingsbedrijf ingeschakeld. Ook de asielzoekers ervaren overlast en onveiligheid door de veiligelanders.


Het COA wil nu veiligelanders uit Ter Apel over heel Nederland verspreiden. De kans is dus zeer groot dat er veiligelanders van Ter Apel naar Goes komen.


Een deel van de asielzoekers zijn alleenreizende jongeren. Wij vinden het zeer onwenselijk om die kwetsbare jongeren samen met de veiligelanders in één gebouw te plaatsen. De kans op het krijgen van het verkeerde voorbeeld is namelijk kleiner als er geen veiligelanders zijn.


Nieuw Goes heeft dan ook met een amendement voorgesteld om geen veiligelanders in Goes te plaatsen. Helaas steunde geen enkele partij ons voorstel.


Geen asielzoekers van de ‘Top-X-lijst’

Naast de veiligelanders, is er ook de ‘Top-X-lijst’. Dit zijn asielzoekers die elders overlast veroorzaakt hebben en daarom op de landelijke lijst van bekende overlastgevers voorkomen: de ‘Top-X-lijst’. In de overeenkomst tussen het COA en het College van B&W is afgesproken dat er geen bekende overlastgevers in Goes komen omdat een deel van de asielzoekers zal bestaan uit jongeren.


Echter de samenstelling van de groep asielzoekers zal niet de hele periode hetzelfde zijn. Wat nu als er geen jongeren meer in het hotel zitten? Dan is de weg vrij voor het COA om ook bekende overlastgevers in Goes te plaatsen!


Daarom hebben wij een amendement ingediend om de overeenkomst zo aan te passen dat er gedurende de hele periode dat de opvang open is, ook wanneer er geen jongeren in het hotel zitten, in geen enkel geval asielzoekers die op de landelijke lijst van overlastgevers staan, in Goes geplaatst kunnen worden. Voor dit amendement kregen we steun van het CDA en de VVD. Samen met onze stemmen betekende dit 11 stemmen voor ons amendement. Omdat PvdA/GL, D66, Partij voor Goes en de SGP-CU tegen stemden, is het amendement met 11 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen en is het dus mogelijk dat er in Goes ook bekende overlastgevers geplaatst gaan worden.


Nederland loopt vast

Nieuw Goes maakt zich grote zorgen over het grote aantal immigranten dat naar Nederland komt. In 2022 zijn er ruim 400.000 immigranten naar Nederland gekomen. Nederland loopt echter op tal van terreinen vast, zo is er een groot woningtekort van 390.000 huizen, is het stroomnet vol en is er een tekort aan huisartsen, tandartsen en leraren. Sterker nog: nergens is het tekort aan huisartsen en tandartsen zo groot als in Zeeland. Wij hopen dat een nieuwe regering erin slaagt alle vormen van immigratie sterk te verlagen.


Wilt u onze amendementen lezen? Klik dan hieronder op de PDF-bestanden.


Amendement Noodopvang Hotel van der Valk Evenwichtige Spreiding
.pdf
Download PDF • 282KB

Amendement Noodopvang Hotel van der Valk Geen Veiligelanders_Nieuw dictum
.pdf
Download PDF • 269KB

Amendement Noodopvang Hotel van der Valk 100% Zeker Geen Overlastgevers
.pdf
Download PDF • 160KB


Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Goes stapt uit de coalitie

Beste lezer, Na uitvoerig onderling beraad is de fractie van Nieuw Goes unaniem tot de conclusie gekomen dat wij per direct uit de coalitie stappen. In de navolgende alinea’s zullen wij dit besluit to

Bezoek aan de stoomtrein

Op zaterdag 24 juni zijn we met een aantal leden van de fractie van Nieuw Goes: Jan-Kees, Thijs, Nicole en wethouder Martijn Vermeulen, naar het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele gegaan om ons te

Comments


bottom of page