top of page

Roze Zaterdag prima, maar geen financiële bijdrage


Onder meer het LHBT Netwerk Zeeland en het COC zouden graag zien dat Goes in 2023 Roze Zaterdag organiseert. Dit zou de eerste keer zijn voor Zeeland. De VVD, PvdA, D66 en GL dienden daarom een motie in om hier 50.000 euro aan te spenderen.


Het is prima als Roze Zaterdag in Goes gehouden wordt, maar Nieuw Goes is tegen deze bijdrage. Wij zijn van mening dat de gemeente alleen facilitair mag ondersteunen, dus door ambtelijke bijstand. Wij vinden namelijk dat de gemeente Goes moet stoppen met het spelen van ondernemer. Het organiseren van evenementen is geen gemeentelijke taak.


200.000 euro

In november 2018 heeft de Stichting Goes Marketing (SGM) €200.000 gekregen van de gemeente voor het organiseren van bovenregionale evenementen, dit komt bovenop de jaarlijkse subsidie van €258.405. Nieuw Goes heeft tegen dit voorstel gestemd om €200.000 extra aan de SGM te geven, naast de twee redenen hierboven omdat wij vinden dat de SGM zelf op zoek moet gaan naar sponsoren, het zijn immers ook de ondernemers die profiteren van zo’n evenement.


De 50.000 euro zou volgens deze vier partijen nu betaald moeten worden van deze €200.000. Nieuw Goes is hier tegen, omdat wij vinden dat de overgebleven middelen moeten worden teruggestort aan de gemeente. Tijdens de raadsvergadering bleek echter dat dit geld helemaal niet meer op de plank ligt, maar is uitgegeven aan ‘’extra digitale activiteiten’’. Van de €200.000 aan gemeenschapsgeld is dus al een aanzienlijk deel niet besteed aan bovenregionale evenementen, terwijl dit wél in het voorstel van het College stond.


Uiteindelijk is in een aangepaste motie verzocht om SGM te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Met deze motie heeft Nieuw Goes wel in kunnen stemmen, omdat er nu gezocht gaat worden naar externe sponsoren.


Financiële tekorten

Voor veel zaken komt de gemeente Goes geld tekort, zoals voor de zorg en het aanpakken van onveilige verkeerssituaties. Mogelijk krijgt Goes vanaf 2023 bijna €460.000 minder van het Rijk. Het Tropisch Bos bij het Omnium is een financieel blok aan het been, dat de gemeente Goes al meer dan 2 miljoen euro heeft gekost terwijl de teller nog loopt. Ook hier speelde de gemeente Goes voor ondernemer. Dit moet stoppen.


Motie LHBT-Actieplan

Nieuw Goes vindt dat de acceptatie van LHBT’ers verbetert moet worden. Zeeuwse LHBT’ers ervaren vaker een slechte gezondheid, denken vaker aan zelfmoord en zijn vaker slachtoffer van pesten dan landelijk gemiddeld. In februari 2019 hebben wij daarom de Motie LHBT-Actieplan ingediend, waarin we het College o.a. verzochten meer LHBT’ers op te nemen in gemeentelijke uitingen, zorginstellingen LHBT-vriendelijk te maken en werk te maken van een ‘Roze Zorgkaart’ voor LHBT-zorgzaken. Deze motie is destijds weggestemd door het CDA, de VVD, SGP en GL. Drie maanden later kwam het College ‘toevallig’ zelf met een plan voor dit onderwerp, waar wij uiteraard voor hebben gestemd. Dit plan is wel unaniem aangenomen.


Benieuwd naar onze Motie LHBT-Actieplan? Klik hier: Motie LHBT-Actieplan Goes (nieuwgoes.org)

Комментарии


bottom of page