top of page

Zorgelijke financiële situatie Goes geen verrassing

Goes zit in de financiële zorgen, zo schreef de PZC afgelopen weekeinde (zie: Inwoners én bedrijven moeten misschien meer belasting gaan betalen, want Goes heeft geldzorgen | Bevelanden | pzc.nl). Daarom is het College van plan de onroerendezaakbelasting (OZB) met 5% extra te verhogen.

De zorgelijke financiële situatie is geen verrassing voor Nieuw Goes. De financiële staat van Goes was een van de redenen om Nieuw Goes op te richten. Ons verkiezingsprogramma van 2018 besteedt hier veel aandacht aan. Tijdens de raadsperiode hebben we veel voorstellen gedaan om de zorgwekkende financiële staat van Goes te verbeteren.


Motie Pas op de Plaats

Zo hebben wij in 2018 in een motie verzocht om de schuldquote te verlagen naar 100%. Op dat moment bedroeg de schuldquote van Goes 110%, waar 117% verwacht werd voor 2021. De Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om de schuldquote niet verder te laten stijgen wanneer deze boven de 100% ligt. Alle andere partijen stemden tegen onze motie.


Motie Themajaar

Wederom in 2018 dienden wij een motie in om geen gemeentelijke bijdrage te geven voor de organisatie van een nieuw Themajaar. Het College wil hier €200.000 voor uittrekken, plus ambtelijke ondersteuning bieden. Wij vinden het organiseren van evenementen geen overheidstaak. Ambtelijke ondersteuning kost uren en dus geld, daar willen wij het bij laten. Geen enkele andere partij steunde ons voorstel.


Stoppen met murals

In 2018 én 2020 is voorgesteld meer murals te maken. Eerdere murals zijn verdwenen omdat het gebouw is afgebroken of er een gebouw werd voorgezet. Het College wilde daarom nieuwe murals. Beide keren heeft Nieuw Goes als enige partij tegen gestemd. De murals zijn mooi, maar wij vinden het financieren van de murals geen overheidstaak. Zeker gelet op de financiën van Goes. De gemeente had hiermee €65.000 kunnen besparen.


Motie Subsidiedeskundige

Waar Middelburg €92,69 aan EU-subsidies per inwoner krijgt, is dat voor Goes slechts €25,23 per inwoner. Wij willen dat Goes meer EU-subsidies gaat binnenhalen. Hiervoor hebben we in 2019 een motie ingediend met het verzoek een subsidiedeskundige aan te nemen of op te leiden. Zo’n subsidiedeskundige verdient zichzelf ruimschoots terug. Onze motie is met grote meerderheid aangenomen!


Stoppen met Wmo-schoonmaakcadeau

Sinds 2019 is de inkomensafhankelijke bijdrage voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geschrapt. Nu betaalt iedereen hetzelfde bedrag. Hierdoor kunnen rijke ouderen voor minder dan €20 per maand hun huis wekelijks laten schoonmaken op kosten van de gemeente. Landelijk leidde dit tot 80% (!) meer aanvragen onder hoge inkomens. Er zijn gemeenten die niet langer de schoonmaakster van rijke ouderen betalen. Begin dit jaar hebben wij het College verzocht dit voorbeeld in Goes te volgen, zodat de Wmo-gelden terechtkomen bij de mensen die dit echt nodig hebben! Het College bleef vaag over onze suggestie. Wij zullen hen hier zeker nog aan herinneren.


Dit artikel somt slechts een deel op van onze acties voor het verbeteren van de financiële situatie. Er zijn geregeld dure voorstellen gedaan die wij niet konden steunen omdat een degelijke onderbouwing ontbrak. Hierover zullen wij u binnenkort in een ander artikel informeren.

Comments


bottom of page