SOCIAAL

Hieronder ziet u 5 van onze plannen op het gebied van sociale zekerheid. Wilt u de rest van onze plannen weten? Kijk dan in ons partijprogramma!

Meer sociale huurwoningen

Nieuw Goes merkt dat er momenteel een tekort is aan sociale huurwoningen in onze gemeente. Daarom gaan wij ons inzetten om dit aantal te verhogen. Zo worden de wachtlijsten verkort en zullen inwoners die een sociale huurwoning nodig hebben deze makkelijker kunnen krijgen. Daarom moet de gemeente een lagere grondprijs rekenen bij de ontwikkeling van deze sociale huurwoningen.

Armoedeval voorkomen

Nieuw Goes ziet te vaak gevallen waarbij mensen in een uitkeringssituatie er op achteruit gaan zodra zij gaan werken. Dit wordt ook wel armoedeval genoemd. Wij zien dit als een groot probleem voor zowel uitkeringsgerechtigden als de gemeente. Daarom willen wij dat armoederegelingen die hiervoor zorgen bijgesteld worden. Gaan werken moet altijd lonend zijn!

Vrijwilligerswerk & opleiding bijstand

Om mensen die langdurig in de bijstand zitten te helpen met het vinden van nieuw werk, en hen actief deel te laten nemen aan de maatschappij, zijn wij voorstander van vrijwilligerswerk voor deze groep. Hierbij is het wel belangrijk dat het vrijwilligerswerk geen betaalde banen inneemt. Daarnaast zien we graag dat er vanuit de gemeente mogelijkheden komen om bijstandsgerechtigden aan opleidingen te helpen, zodat zij mee kunnen draaien op de arbeidsmarkt.

Nederlands eis voor bijstand

Wanneer iemand gebruik wil maken van het sociale stelsel voor minima, de bijstand, dan kan de gemeente hier eisen aan stellen. Nieuw Goes vindt dat bijstand alleen moet worden verleend aan geïntegreerde inwoners, waar van vast staat dat zij zich hier blijvend kunnen vestigen. Daarom stellen we het beheersen van de Nederlandse taal als eis voor de bijstand. Ook moet vast staan dat het verblijfsrecht niet vervalt voordat bijstand wordt verleend.

Zerotolerance-beleid op uitkeringsfraude

Onze voorzieningen zijn bedoeld voor mensen die extra hulp nodig hebben. Fraudeurs maken hier misbruik van, door geld wat bedoeld is voor kwetsbaren voor zichzelf op te eisen. Wat ons betreft komt hier een zerotolerance-beleid op!

Please reload