top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Nieuw Goes kritisch op samenwerking met Kamuli


Via de Bevelandse Bode bereikte ons het bericht dat het College van B&W nadenkt over een samenwerking met Kamuli in Oeganda . Het gaat om het project ‘Food Security’, daarin draait het om ‘bewustwording bij en educatie van boeren over (het verbouwen) van voedsel’. Volgens wethouder Meeuwisse (VVD) loopt het project nu stroef en gaat men in de nabije toekomst evalueren of de samenwerking moet worden voortgezet.

NG vindt in de eerste plaats dat ontwikkelingswerk een taak is van de nationale overheid, niet van een kleine gemeente zoals Goes. Tevens moet ontwikkelingshulp worden overgelaten aan instanties die er verstand van hebben.

Bovendien help je arme landen het best met eerlijke handel. Andere goede manieren waarop het Rijk of andere instanties kunnen helpen, is bijvoorbeeld door micro-kredietprojecten te ondersteunen om ondernemers in ontwikkelingslanden een steuntje in de rug te geven, of het aanbieden van gunstige leningen aan de bevolking, en niet aan lokale overheden.

De mensen in deze landen moet je als gelijke behandelen en helpen bij het ondernemen, niet zomaar geld storten. Mensen in dergelijke landen hebben meer potentieel dan wij soms denken.

Ook gaat er een ambtelijke delegatie vanuit Goes naar Kamuli om het project af te ronden. Wij vragen ons af waar deze reis van betaald wordt! Zo’n reis voor een hele delegatie brengt grote kosten met zich mee. Wij vinden in ieder geval dat aan deze reis geen eurocent gemeenschapsgeld mag worden besteed!


Bron van krantenartikel: De Bevelandse Bode van 18 oktober 2017


bottom of page