top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Nieuw Goes strijdt voor behoud bibliobus


Afgelopen vrijdag werd bekend dat de bibliobus binnenkort niet meer zal rijden in ’s-Heer Hendrikskinderen en Wilhelminadorp. Eerder werd de bibliobus in de andere dorpen van onze gemeente al afgeschaft. Nieuw Goes vindt het verdwijnen van de bibliobus een slechte ontwikkeling! NG strijdt voor het recht op een bibliobus in élk dorp in onze gemeente. Dit is noodzakelijk voor de leefbaarheid, met name voor onze ouderen!

Wethouder Meeuwisse (VVD) vindt het een dure voorziening. De bibliobus wordt deels opgevangen door het programma ‘De Bieb op School’. Hierbij draait het erom kinderen aan het lezen te krijgen en op deze manier taalachterstanden te voorkomen en aan te pakken. Op de basisschool De Tweemaster in Goes-Noord bijvoorbeeld zitten kinderen van statushouders, het programma van ‘De Bieb op School’ zal volgens Meeuwisse daar dan ook heel nuttig zijn.

Nieuw Goes vindt dat ieder dorp in onze gemeente recht heeft op de bibliobus! Dit is onze ogen een heel belangrijke voorziening voor de leefbaarheid en (taal)educatie van kinderen. Ieder kind kan dan regelmatig, bijvoorbeeld gezellig samen met oma, naar de bibliobus gaan, om leuke en leerzame boeken te lenen. Een bezoek aan de bibliobus is voor veel kinderen iets om naar uit te kijken.

Maar de bibliobus is er niet alleen voor kinderen! Gemakshalve vergeet wethouder Meeuwisse de minder mobiele en/of eenzame ouderen. Door de bibliobus weg te bezuinigen verdwijnt deze belangrijke voorziening, welke bovendien ook als ontmoetingsplaats dient.

Dit plan van wethouder Meeuwisse tast de leefbaarheid van onze prachtige dorpen verder aan! Na het willen wegbezuinigen van een essentiële voorziening als een dorpshuis (De Griffioen in Wolphaartsdijk), is dit de zoveelste klap voor de inwoners van onze kleine kernen. Bovendien staat dit plan haaks op de wens van het College van B&W om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

Het gemak waarmee dit soort ingrijpende beslissingen genomen worden door het huidige College van B&W stoort ons enorm. Er zijn genoeg andere posten waarop bezuinigd kan worden, zoals op het bureau Citymarketing Goes, subsidies voor zogenaamde kunst of elitaire feestjes, zoals het onlangs gehouden €75.000 kostende VNG-congres in de Zeelandhallen.bottom of page