top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

NG-Update Commissie


Afgelopen donderdag vond de eerste commissievergadering sinds de verkiezingen plaats. Wat heeft Nieuw Goes daar gezegd en gedaan?

Het meest beladen punt was de koopzondag. Nieuw Goes heeft duidelijk gemaakt dat wij zo snel mogelijk vrijheid op zondag willen. Wat ons betreft komt er binnenkort een einde aan het verplicht sluiten op zondag, zoals we ook aan u beloofd hebben. Het lijkt erop dat er eindelijk een meerderheid is om dit voor elkaar te krijgen!

Ook is er over een gronddepot voor de Poel V gesproken. Hierover hebben wij kritische vragen gesteld. Met name over de veiligheid van de omgeving. Er kan namelijk licht tot matig vervuilde grond worden opgeslagen. We moeten zekerheid hebben dat dit geen gevaar oplevert voor de omgeving of de volksgezondheid. Volgens de wethouder is die veiligheid gegarandeerd.

Die avond waren er ook twee informerende presentaties. De eerste ging over het subsidiebeleid. Wij zijn geschrokken van het feit dat de gemeente te weinig controle uitvoert na het verlenen van subsidies. Ook bleken er regelmatig fouten te worden gemaakt bij subsidieaanvragen. Nieuw Goes wil graag dat hier spoedig actie tegen wordt ondernomen. Het gaat namelijk om ons gemeenschapsgeld!

De tweede presentatie ging over veranderingen binnen het sociaal domein. Die veranderingen leveren flinke uitdagingen op, waarbij de gemeente heeft uitgelegd hoe dit in goede banen wordt geleid. Nieuw Goes heeft hierbij gevraagd welke stappen er worden ondernomen richting één zorgloket. Ook hebben we gevraagd hoe goed de samenwerking met andere organisaties loopt. Die vragen worden binnenkort schriftelijk beantwoord.bottom of page