top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Algemene Beschouwingen


Afgelopen donderdag was de begrotingsraad, waarbij traditioneel door iedere partij een algemene beschouwing wordt gegeven over de huidige stand van zaken, en de toekomst van onze gemeente. Onze fractievoorzitter Vincent Mareels heeft de volgende tekst voorgedragen aan de gemeenteraad:

Pas op de Plaats

Algemene Beschouwingen Nieuw Goes


Voorzichtigheid. Dat is de boodschap die Nieuw Goes wil meegeven aan het college naar aanleiding van deze begroting. We zien nu een licht positief resultaat onderaan de streep, maar ontwikkelingen aangaande het Omnium, het IKC, zorgtaken en andere risico’s kunnen in de toekomst resulteren in rode cijfers.

We willen allereerst onze zorgen uiten over de schuldquote. We hebben geconstateerd dat deze verder zal stijgen, wat ons dichterbij de gevarenzone brengt. Daarom dienen wij een motie in waarin we het college oproepen tot een financieel voorstel te komen om op de lange termijn de schuldquote te laten dalen, in plaats van te stijgen. Tot zover het algemene financiële gedeelte van de begroting. Graag zou Nieuw Goes enkele belangrijke punten willen aankaarten.

We horen vaak signalen in de Goese samenleving dat inwoners alleen met grote moeite aan een sociale huurwoning kunnen komen. Wat Nieuw Goes betreft moet wonen voor iedere Goesenaar bereikbaar zijn. De bouw van nieuwe wijken kan op onze instemming rekenen, maar we missen hierbij de aandacht voor het ontwikkelen van voldoende sociale woningbouw én woningen voor starters. Door sociale woningbouw daarnaast energieneutraal te maken, kunnen bewoners aanzienlijke hoeveelheden geld besparen aan energierekeningen. Wat Nieuw Goes betreft komt hier meer aandacht voor in de toekomst.

Voor Nieuw Goes is het van groot belang dat onze gemeente duidelijk communiceert met onze inwoners. Met grote regelmaat zien wij dossiers voorbijkomen waarbij inwoners zich niet gehoord voelen. In de begroting lezen we dat er plannen zijn om dit te verbeteren. Wij zouden het college met klem willen verzoeken om vaart te zetten achter deze plannen en de raad regelmatig te informeren over de voortgang hiervan. Nieuw Goes vindt dat het invoeren van een gemeentelijk referendum en andere democratische vernieuwingen een kers op de taart zouden zijn voor onze lokale democratie.

Ook over zorg hebben wij zo onze zorgen. Eenzaamheid blijft een groot probleem. We lezen allemaal de berichten die regelmatig de media bereiken. Wij roepen het college daarom op om vol in te zetten op bestaande initiatieven om dit tegen te gaan, en daarnaast gebruik te maken van innovatieve oplossingen die al toegepast worden in andere gemeenten. Daarnaast dienen eén zorgverlener per hulpbehoevende en één zorgloket hoog op de agenda te staan. Onlangs is de gemeente Rotterdam gekomen met een aantrekkelijke zorgpolis die nu is opengesteld voor álle inwoners. Graag zien wij het college dit intitatief ook toepassen in onze gemeente. Daarnaast blijft armoede een probleem, zeker onder kinderen. Daarom zal Nieuw Goes een motie indienen om hen een hart onder de riem te steken tijdens Kerst.

In de begroting kunnen we erg weinig vinden over dierenwelzijn. Wat Nieuw Goes betreft een gemiste kans. Een aanzienlijk aantal gemeenten om ons heen mag zich bijvoorbeeld ‘bijvriendelijk’ noemen. Wanneer kunnen we verwachten dat onze gemeente deze titel ook mag voeren?

Op het gebied van toerisme hebben we nog een gevleugelde tip. Nieuw Goes vindt dat er een duidelijke toeristische route in onze stad moet zijn! Denk bijvoorbeeld aan de ‘Ganzen Route’, zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Als Nieuw Goes zijn wij graag bereid om hierover actief mee te denken met het college. Geheel kosteloos!

Concluderend schrijven we zwarte cijfers onderaan de streep, maar de toekomst van onze gemeente is erg onzeker, en we balanceren als een dubbeltje op zijn kant. Wat ons betreft geldt voor de gemeente de komende periode het Zeeuwse spreekwoord:

Ie zou un dubbeltje deur bieten!


bottom of page