top of page

Een huisarts is niet 1 2 3 gevonden

Er is een groot tekort aan huisartsen in Goes. Hierdoor nemen huisartsen nauwelijks of geen nieuwe patiënten aan. Goes is een van de elf steden in Nederland waar een nijpende situatie dreigt te ontstaan. Nieuw Goes heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College om te weten te komen welke acties het College onderneemt om dit probleem te verminderen.


Er zijn meerdere oorzaken voor dit huisartsentekort. De vergrijzing is er daar een van, maar ook zijn voor huisartsen die met pensioen zijn gegaan niet altijd nieuwe huisartsen teruggekomen. Deze pensioneringsgolf is nog niet voorbij: binnen nu en acht jaar gaat 50% van de Zeeuwse huisartsen met pensioen! Daarom zijn er de komende jaren meer dan 100 nieuwe huisartsen nodig in Zeeland.


Zorgverzekeraar CZ is officieel verantwoordelijk voor het inkopen van huisartsenzorg. Door het aanbieden van digitale consultaties moet het probleem worden verminderd. Ook is er een campagne met o.a. een website om meer huisartsen naar Zeeland te lokken. In de afgelopen 1,5 jaar heeft dit 30 nieuwe huisartsen opgeleverd voor Zeeland. Verder komt er als compensatie voor de afgeblazen marinierskazerne een huisartsenopleiding naar Zeeland. De gemeente Goes ondersteunt door ‘’mee te denken in huisvestingsvraagstukken’’.


Positief is dat er gewerkt aan dit probleem en dat nieuwe huisartsen zich in Zeeland gevestigd hebben. Maar omdat zo’n huisartsenopleiding niet zomaar gerealiseerd is en 50% van de huisartsen de komende jaren met pensioen gaat, is deze situatie nog lang niet opgelost. Nieuw Goes vindt bovendien dat een digitaal consult geen volwaardige vervanging is voor een fysiek consult. Goes groeit, maar daarmee groeit ook de vraag naar huisartsen. Het grote tekort aan woningen helpt daarnaast ook niet mee om huisartsen aan te trekken die interesse hebben om in Goes aan de slag te gaan.


Nieuw Goes zal de aanpak van dit probleem daarom kritisch blijven volgen.

Commentaires


bottom of page