top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Gemeente aan de slag met suggesties NGIn oktober heeft Nieuw Goes een document naar de gemeente gestuurd met daarin problematische verkeers- en parkeersituaties in Goes-Noord. Deze punten kwamen aan het licht toen wij samen met inwoners een ronde door de wijk deden. In ons document geven we suggesties om deze problemen op te lossen.


Inmiddels is er een uitgebreid gesprek geweest tussen twee verkeerskundigen van de gemeente en Nieuw Goes. De verkeerskundigen geven aan blij te zijn dat we deze situaties hebben aangekaart. In 2015 is een wijkverkeersplan voor Goes-Noord opgesteld. De verkeerskundigen gaan dit plan vernieuwen en onze suggesties hierin meenemen.


Een van de aangekaarte situaties is de onoverzichtelijke t-splitsing bij de Van Hogendorplaan – Cort van der Lindenstraat. De gemeente erkent dat de opstelplaats vanaf de Cort van der Lindenstraat te kort is. De gemeente zal, wanneer onderhoud nodig is, proberen deze situatie aan te pakken. Ook hebben we de onduidelijke fietspadenstructuur nogmaals aangekaart (afwisselend één- en tweerichtingsverkeer, bijv. het stuk tussen de rotonde bij de Apotheek en het Erasmuspark). Daarnaast wordt erkend dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in Goes-Noord, waardoor mensen te lang moeten zoeken en hun eigen plekken gaan creëren.


We zijn blij dat de gemeente met ons in gesprek is gegaan, en we hopen snel de eerste verbeteringen te zien! Mocht u een gevaarlijke verkeerssituatie kennen, laat het ons zeker even weten.

Comments


bottom of page