top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Maak kennis met: Onno van de Velde

Bijgewerkt op: 11 nov. 2023Mijn naam is Onno van de Velde en ik ben 28 jaar oud. Vanaf het allereerste begin 5,5 jaar geleden ben ik actief voor Nieuw Goes. Sinds maart 2018 mag ik u vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Nieuw Goes is een partij die op basis van onderzoek met concrete plannen komt. Daardoor hebben wij echte oplossingen voor problemen. Met het intrappen van open deuren zoals ‘er zijn meer huizen nodig’, voeg je als politieke partij immers niet veel toe.

Aan het tekort aan betaalbare huizen hebben wij veel aandacht besteed. Met behulp van mijn achtergrond als planoloog, heb ik de afgelopen 4 jaar gestreden voor meer sociale huurwoningen en betaalbare koophuizen. Hiervoor heb ik onderzocht welke middelen gemeenten tot hun beschikking staan om meer betaalbare huizen te realiseren.

Zelfbewoningsplicht en verbod op snelle doorverkoop

Een van die middelen is de zelfbewoningsplicht. De laatste jaren worden namelijk steeds meer huizen opgekocht door particuliere investeerders en woningbeleggers. Mede hierdoor zijn de woningprijzen gigantisch gestegen. Gewone woningzoekenden zijn daarvan de dupe. De zelfbewoningsplicht verplicht de koper om in het huis te gaan wonen, waardoor het niet mogelijk is om het huis voor woekerprijzen te verhuren. Door de zelfbewoningsplicht komen bijvoorbeeld starters en middeninkomens makkelijker aan een woning.

De toename van investeerders leidt ook tot hogere huizenprijzen doordat zij huizen opkopen en voor een hoger bedrag doorverkopen. Nieuw Goes wil daarom het antispeculatiebeding invoeren. Het antispeculatiebeding is een verbod op snelle doorverkoop voor een hoger bedrag. Bijvoorbeeld voor de eerste 5 jaar. Door dit verbod in te voeren, krijgen normale woningzoekenden minder concurrentie en maken zij meer kans op een huis.

Overigens zijn voor beide middelen uitzonderingen mogelijk. Zoals het verhuren als sociale huurwoning, of aan directe familie. Voor het verbod is een uitzondering mogelijk wanneer het huis door persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte, verkocht moet worden.

In april 2021 heeft Nieuw Goes voorgesteld om zowel de zelfbewoningsplicht als het antispeculatiebeding ook in de gemeente Goes in te voeren. Helaas waren maar twee andere partijen het eens met ons voorstel. In april 2021 hadden slechts tientallen gemeenten de zelfbewoningsplicht. Inmiddels hebben al meer dan 130 gemeenten de zelfbewoningsplicht ingevoerd.


Graag wil ik mij blijven inzetten voor meer sociale huurwoningen en betaalbare koophuizen.

Meer betaalbare koophuizen

Voor het bouwen van meer betaalbare koophuizen zijn meerdere middelen. Bijvoorbeeld door in te zetten op meer fabriekshuizen, aangezien zulke huizen circa 30% goedkoper zijn. Door de goede kwaliteit worden er tegenwoordig ook permanente huizen in fabrieken gebouwd. Een ander voordeel is dat fabriekshuizen tot 50% sneller gebouwd zijn. Wij hebben nog veel meer plannen voor de woningmarkt. Binnenkort presenteren wij die aan u in ons partijprogramma.

Meer en gezondere bomen zijn hard nodig

Een ander probleem waar ik mij voor inzet, is de afname van het aantal bomen. De laatste jaren is het aantal bomen namelijk met bijna 600 gedaald. Daarbovenop zijn er veel bomen gekapt in het Poelbos. Ook de gezondheid van de bomen is erg zorgelijk. Bijna 1 op de 4 bomen in de gemeente verkeert in matige of (zeer) slechte staat, slechts 35% in goede staat. Van ruim 700 bomen is de levensverwachting minder dan 5 jaar. Desalniettemin werden tot dit jaar alleen kleine bomen belucht en bemest. Door onze motie worden nu ook grote bomen verzorgd. Dat kost circa €148.000 extra. Ondanks dat er nog 2 ton over was van een niet-gebruikte subsidiepot, was er helaas geen steun voor ons voorstel om ook bomen aan te planten.

Verkiezingen

Graag wil ik mij blijven inzetten voor meer sociale huurwoningen en betaalbare koophuizen. Hopelijk zit er na de verkiezingen een coalitie die wel werk wil maken van onze plannen. Als Nieuw Goes nog groter wordt, zal het makkelijker zijn om onze plannen te realiseren. Stem daarom Nieuw Goes!


Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Goes stapt uit de coalitie

Beste lezer, Na uitvoerig onderling beraad is de fractie van Nieuw Goes unaniem tot de conclusie gekomen dat wij per direct uit de coalitie stappen. In de navolgende alinea’s zullen wij dit besluit to

Comments


bottom of page