• Nieuw Goes

Motie Behoud Rijsnelheid Nieuwe Rijksweg (N664)

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 12 november 2020.


Constateert dat:

- De gemeente Goes met de provincie in gesprek is over aanpassingen aan de Nieuwe Rijksweg, de N664;

- Het plan bestaat om de gehele weg vanaf ’s-Heer Arendskerke tot aan de verkeerslichten bij de Deltaweg af te waarderen waarbij de maximumsnelheid wordt teruggebracht van 80 km/u naar 60 km/u;

- Door de dorpsraad van ’s-Heer Hendrikskinderen bepleit is om de rijsnelheid te verlagen naar 60 km per uur;

- De Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke de afwaardering niet nodig acht, omdat de N664 veiliger is geworden sinds de nieuwe afslag van de A58 bij Heinkenszand, er vrijwel geen vrachtverkeer meer rijdt op de N664 en de fietspaden gescheiden van de rijbaan liggen;

- Uit de dorpsenquête van de Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke blijkt dat bijna 73% van de respondenten wil dat de Nieuwe Rijksweg een 80 km-weg blijft.


Is van mening dat:

- De rijsnelheid op de Nieuwe Rijksweg vanaf ’s-Heer Arendskerke tot aan de verkeersregelinstallatie bij de t-splitsing met de Nieuwedijk 80 km per uur moet blijven;

- De rijsnelheid op het laatste stuk vanaf deze t-splitsing tot aan de Deltaweg eventueel 60 km per uur zou kunnen worden;

- Een afwaardering van de snelheid van 80 naar 60 km per uur op de gehele N664 zal leiden tot meer verkeer op de route Wissekerkseweg-Theuniswegeling-Sinoutskerkseweg;

- Deze ontwikkeling onwenselijk zou zijn omdat deze landbouwwegen niet berekend zijn op veel verkeer;

- Er ook veel fietsverkeer is op deze wegen en de fietsveiligheid hier afneemt wanneer de gehele N664 wordt afgewaardeerd.


Verzoekt het College:

- Via een officiële brief gericht aan en in de gesprekken met de provincie Zeeland ervoor te pleiten om de rijsnelheid op de N664 vanaf ’s-Heer Arendskerke tot aan de verkeersregelinstallatie bij de t-splitsing met de Nieuwedijk op 80 km/u te houden en om een eventuele verlaging van de rijsnelheid alleen te laten gelden voor het deel tussen de t-splitsing met de Nieuwedijk en de Deltaweg;

- De gemeenteraad een digitale kopie van deze brief toe te zenden;

- De dorpsverenigingen van ’s-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk en ’s-Heer Hendrikskinderen actief te betrekken bij het proces voor het realiseren van aanpassingen aan de N664.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Onderzoek Sturingsinstrumenten Woningmarkt

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 22 april 2021. Constateert dat: De druk op de Nederlandse woningmarkt als gevolg van een toenemende vraag naar woningen, hogere prijsstijgingen

Motie Aanpakken Leegstand Goes

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 26 november 2020. Constaterende dat: - De leegstand in de binnenstad van Goes hoger is dan gemiddeld voor dit type winkelgebied[1]; - Goes een bo

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes