• Steven Mareels

Motie Tegen Wilde Kattenjacht

Bijgewerkt op: jul 2

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend met het verzoek aan het College om er bij het bestuur van de Provincie Zeeland op aan te dringen om het voorstel voor de kattenjacht in te trekken. Veel doodgeschoten katten bleken een eigenaar te hebben en waren dus niet verwilderd. Bovendien zijn er diervriendelijke methoden die goed werken, zoals vangen en daarna castreren of steriliseren. Deze motie werd mede ingediend door de Partij voor Goes en werd gesteund door de SP en één raadslid van D66. Dit was helaas niet genoeg voor een meerderheid (6 voor – 18 tegen).


De raad van de gemeente Goes, bijeen op donderdag 22 november 2018.


Constaterende dat:

  1. Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland een voorstel heeft ingediend om kattenjacht in Zeeland toe te staan.

  2. Onderzoek heeft aangetoond dat veel katten die worden aangezien als 'verwilderd' en geschoten worden, een eigenaar blijken te hebben.

  3. Veel katteneigenaren binnen onze gemeente ongerust zijn over de veiligheid van hun huisdier.

  4. Onderzoek heeft aangetoond dat de beproefde en diervriendelijke TNR methode beter werkt, waarbij de katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens worden teruggeplaatst.


Overwegende dat:

  1. Het onwenselijk is om kattenjacht in Zeeland, in specifiek onze gemeente, toe te staan omdat deze maatregel niet diervriendelijk is, vanuit onderzoek is gebleken dat jacht op wilde katten onnodig is, en veel katteneigenaren in Goes vrezen voor het leven van hun geliefde huisdier.


Verzoekt het College:

  1. Om voor de Statenvergadering van 7 december 2018 de Gedeputeerde Staten van Zeeland te verzoeken om het voorstel voor de kattenjacht in te trekken.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Martijn Vermeulen,

Vincent Mareels,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Amendement Uitgangspunten Voor Verhuisgebied

Dit amendement had als doel om vast te leggen dat voor het verhuizen van mensen, die door ziekte of een beperking een aangepast huis nodig hebben, éérst gekeken wordt naar de eigen woonplaats, en indi

Amendement Huishoudelijke Hulp

Met dit amendement hebben wij geprobeerd een voorgestelde bezuiniging grotendeels te schrappen. De bezuiniging houdt in dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt verstrekt voor een periode korter dan