• Steven Mareels

Motie Kattenjacht

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend met het verzoek aan het College om er bij het bestuur van de Provincie Zeeland op aan te dringen om het voorstel voor de kattenjacht in te trekken. Veel doodgeschoten katten bleken een eigenaar te hebben en waren dus niet verwilderd. Bovendien zijn er diervriendelijke methoden die goed werken, zoals vangen en daarna castreren of steriliseren. Deze motie werd mede ingediend door de Partij voor Goes en werd gesteund door de SP en één raadslid van D66. Dit was helaas niet genoeg voor een meerderheid (6 voor – 18 tegen).


De raad van de gemeente Goes, bijeen op donderdag 22 november 2018.


Constaterende dat:

  1. Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland een voorstel heeft ingediend om kattenjacht in Zeeland toe te staan.

  2. Onderzoek heeft aangetoond dat veel katten die worden aangezien als 'verwilderd' en geschoten worden, een eigenaar blijken te hebben.

  3. Veel katteneigenaren binnen onze gemeente ongerust zijn over de veiligheid van hun huisdier.

  4. Onderzoek heeft aangetoond dat de beproefde en diervriendelijke TNR methode beter werkt, waarbij de katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens worden teruggeplaatst.


Overwegende dat:

  1. Het onwenselijk is om kattenjacht in Zeeland, in specifiek onze gemeente, toe te staan omdat deze maatregel niet diervriendelijk is, vanuit onderzoek is gebleken dat jacht op wilde katten onnodig is, en veel katteneigenaren in Goes vrezen voor het leven van hun geliefde huisdier.


Verzoekt het College:

  1. Om voor de Statenvergadering van 7 december 2018 de Gedeputeerde Staten van Zeeland te verzoeken om het voorstel voor de kattenjacht in te trekken.


En gaat over tot de orde van de dag.

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het

Motie Nederlandse Schuldhulproute

5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld en kunnen geen financiële tegenslagen opvangen. Terwijl 60% van de mensen met geldproblemen te maken heeft met een grote verandering in het leven, zoals ee

Motie Afvalstoffenheffing Goes

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de af

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes