top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Motie Tegen Wilde Kattenjacht

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend met het verzoek aan het College om er bij het bestuur van de Provincie Zeeland op aan te dringen om het voorstel voor de kattenjacht in te trekken. Veel doodgeschoten katten bleken een eigenaar te hebben en waren dus niet verwilderd. Bovendien zijn er diervriendelijke methoden die goed werken, zoals vangen en daarna castreren of steriliseren. Deze motie werd mede ingediend door de Partij voor Goes en werd gesteund door de SP en één raadslid van D66. Dit was helaas niet genoeg voor een meerderheid (6 voor – 18 tegen).


 

De raad van de gemeente Goes, bijeen op donderdag 22 november 2018.


Constaterende dat:

  1. Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland een voorstel heeft ingediend om kattenjacht in Zeeland toe te staan.

  2. Onderzoek heeft aangetoond dat veel katten die worden aangezien als 'verwilderd' en geschoten worden, een eigenaar blijken te hebben.

  3. Veel katteneigenaren binnen onze gemeente ongerust zijn over de veiligheid van hun huisdier.

  4. Onderzoek heeft aangetoond dat de beproefde en diervriendelijke TNR methode beter werkt, waarbij de katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens worden teruggeplaatst.


Overwegende dat:

  1. Het onwenselijk is om kattenjacht in Zeeland, in specifiek onze gemeente, toe te staan omdat deze maatregel niet diervriendelijk is, vanuit onderzoek is gebleken dat jacht op wilde katten onnodig is, en veel katteneigenaren in Goes vrezen voor het leven van hun geliefde huisdier.


Verzoekt het College:

  1. Om voor de Statenvergadering van 7 december 2018 de Gedeputeerde Staten van Zeeland te verzoeken om het voorstel voor de kattenjacht in te trekken.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Martijn Vermeulen,

Vincent Mareels,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

bottom of page