top of page
 • Foto van schrijverSteven Mareels

Motie LHBT-Actieplan Goes

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

Nieuw Goes heeft het College verzocht om met een LHBT-actieplan te komen, omdat homohaat in Zeeland vaker voorkomt dan gemiddeld en Zeeuwse LHBT-jongeren vaker een slechte gezondheid ervaren dan landelijk. Deze motie werd mede ingediend door de SP en PvdA. Ook de Partij voor Goes steunde de motie. Dit was helaas niet genoeg voor een meerderheid (8 voor – 17 tegen). 3 maanden later stelde het College zelf een LHBTI-beleidsplan voor, dit voorstel hebben wij natuurlijk gesteund en kon gelukkig ook op goedkeuring rekenen van de partijen die 3 maanden eerder nog tegen ons voorstel waren.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 21 februari 2019.


Constaterende dat:

 1. De Nashville-verklaring ook is ondertekend door Zeeuwse predikanten.

 2. Het aantal zelfmoordpogingen onder inwoners uit de LHBT-gemeenschap vier keer hoger is dan bij niet-LHBT'ers.

 3. Homohaat onder Zeeuwse jongeren groter is dan gemiddeld.

 4. Zeeuwse LHBT-jongeren vaker een slechte gezondheid ervaren, vaker aan zelfmoord denken, en vaker slachtoffer zijn van pesten dan gemiddeld.

 5. Roze ouderen soms weer terug de kast in moeten in verpleeghuizen.


Overwegende dat:

 1. Homohaat, suïcide in verband met geaardheid, en discriminatie op basis van geaardheid een urgent probleem is wat meer bestuurlijke aandacht verdient.

 2. Andere gemeenten maatregelen nemen om de acceptatie van LHBT'ers te vergroten, zoals het opnemen van LHBT'ers in gemeentelijke uitingen, het aanpakken van haatmisdrijven (tegen LHBT'ers) topprioriteit geven, en binnen het ambtelijk apparaat meer aandacht besteden aan LHBT-zaken.


Verzoekt het College:

 1. Om met een Goes LHBT-Actieplan te komen, met daarin in ieder geval de volgende maatregelen opgenomen:

 2. Inzichtelijk maken hoe de acceptatiegraad van LHBT'ers in Goes momenteel is (nulmeting);

 3. Regenboog-zebrapaden (bijvoorbeeld bij het Stadskantoor) en regenboog-verkeerslichten in onze gemeente;

 4. Roze zorgkaart met daarin aanspreekpunten voor LHBT-zorgzaken;

 5. Het aanpakken van haatmisdrijven (tegen LHBT'ers) topprioriteit geven;

 6. Opnemen van LHBT'ers in gemeentelijke uitingen, zoals informatiefolders, campagnes en Samenspel;

 7. Inzetten dat zoveel mogelijk zorginstellingen LHBT-vriendelijk zijn (bijvoorbeeld het Roze Lopercertificaat);

 8. Het bevorderen van een stevig sociaal netwerk voor roze ouderen en het faciliteren van mogelijkheden om andere roze ouderen te ontmoeten;

 9. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het Tejo-huis voor LHBT-jongeren met problemen;

 10. Binnen het ambtelijk apparaat meer aandacht besteden aan LHBT-zaken.

 11. Dit Actieplan te integreren in het bestaande regionale LHBT-project.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Comments


bottom of page