• Steven Mareels

Motie LHBT-Actieplan Goes

Nieuw Goes heeft het College verzocht om met een LHBT-actieplan te komen, omdat homohaat in Zeeland vaker voorkomt dan gemiddeld en Zeeuwse LHBT-jongeren vaker een slechte gezondheid ervaren dan landelijk. Deze motie werd mede ingediend door de SP en PvdA. Ook de Partij voor Goes steunde de motie. Dit was helaas niet genoeg voor een meerderheid (8 voor – 17 tegen). 3 maanden later stelde het College zelf een LHBTI-beleidsplan voor, dit voorstel hebben wij natuurlijk gesteund en kon gelukkig ook op goedkeuring rekenen van de partijen die 3 maanden eerder nog tegen ons voorstel waren.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 21 februari 2019.


Constaterende dat:

 1. De Nashville-verklaring ook is ondertekend door Zeeuwse predikanten.

 2. Het aantal zelfmoordpogingen onder inwoners uit de LHBT-gemeenschap vier keer hoger is dan bij niet-LHBT'ers.

 3. Homohaat onder Zeeuwse jongeren groter is dan gemiddeld.

 4. Zeeuwse LHBT-jongeren vaker een slechte gezondheid ervaren, vaker aan zelfmoord denken, en vaker slachtoffer zijn van pesten dan gemiddeld.

 5. Roze ouderen soms weer terug de kast in moeten in verpleeghuizen.


Overwegende dat:

 1. Homohaat, suïcide in verband met geaardheid, en discriminatie op basis van geaardheid een urgent probleem is wat meer bestuurlijke aandacht verdient.

 2. Andere gemeenten maatregelen nemen om de acceptatie van LHBT'ers te vergroten, zoals het opnemen van LHBT'ers in gemeentelijke uitingen, het aanpakken van haatmisdrijven (tegen LHBT'ers) topprioriteit geven, en binnen het ambtelijk apparaat meer aandacht besteden aan LHBT-zaken.


Verzoekt het College:

 1. Om met een Goes LHBT-Actieplan te komen, met daarin in ieder geval de volgende maatregelen opgenomen:

 2. Inzichtelijk maken hoe de acceptatiegraad van LHBT'ers in Goes momenteel is (nulmeting);

 3. Regenboog-zebrapaden (bijvoorbeeld bij het Stadskantoor) en regenboog-verkeerslichten in onze gemeente;

 4. Roze zorgkaart met daarin aanspreekpunten voor LHBT-zorgzaken;

 5. Het aanpakken van haatmisdrijven (tegen LHBT'ers) topprioriteit geven;

 6. Opnemen van LHBT'ers in gemeentelijke uitingen, zoals informatiefolders, campagnes en Samenspel;

 7. Inzetten dat zoveel mogelijk zorginstellingen LHBT-vriendelijk zijn (bijvoorbeeld het Roze Lopercertificaat);

 8. Het bevorderen van een stevig sociaal netwerk voor roze ouderen en het faciliteren van mogelijkheden om andere roze ouderen te ontmoeten;

 9. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het Tejo-huis voor LHBT-jongeren met problemen;

 10. Binnen het ambtelijk apparaat meer aandacht besteden aan LHBT-zaken.

 11. Dit Actieplan te integreren in het bestaande regionale LHBT-project.


En gaat over tot de orde van de dag.


Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het

Motie Nederlandse Schuldhulproute

5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld en kunnen geen financiële tegenslagen opvangen. Terwijl 60% van de mensen met geldproblemen te maken heeft met een grote verandering in het leven, zoals ee

Motie Afvalstoffenheffing Goes

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de af

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes