• Steven Mareels

Motie Nederlandse Schuldhulproute

5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld en kunnen geen financiële tegenslagen opvangen. Terwijl 60% van de mensen met geldproblemen te maken heeft met een grote verandering in het leven, zoals een scheiding, ontslag of ziekte. In Nederland is nu een nieuwe samenwerking tussen overheden en bedrijven om mensen met schulden zo snel en zo vroeg mogelijk te helpen: de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Wij hebben het College daarom verzocht te bekijken of deelname aan de NSR voor de gemeente Goes waardevol is. Gelukkig gaf de wethouder aan te bekijken of de NSR ook in Goes ingevoerd kan worden vanaf 2021, de motie hoefde daarom niet eens meer in stemming gebracht te worden.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 23 januari 2020.


Constaterende dat:

 1. Schuldproblematiek een grote maatschappelijk impact heeft en veel leed en zorgen veroorzaakt die niet in geld zijn uit te drukken.

 2. Het voor mensen met schulden vaak niet makkelijk is om de weg te vinden naar de juiste hulp die bij hun situatie past, waardoor schuldproblematiek erger wordt.

 3. Er nu één infrastructuur is voor passende schuldhulp: de Nederlandse Schuldhulproute (NSR).

 4. De NSR een publiek-private samenwerking is om mensen met schulden te helpen, zo snel en zo vroeg mogelijk de weg te vinden naar de juiste hulp om hun schulden de baas te worden en te blijven.

 5. De NSR niet zou kunnen werken zonder deelname van de gemeenten.

 6. De NSR het afgelopen jaar in een aantal gemeenten heeft proefgedraaid en de resultaten positief en hoopgevend zijn: schulden kunnen in een vroeg stadium worden gesignaleerd, mensen worden daardoor tijdig bereikt en geactiveerd, en passende hulp kan worden aangereikt.

 7. Deelname aan de NSR betekent dat Goes een aandeel in dit project dient te leveren (bijvoorbeeld meedenken welke doelgroepen we waar willen bereiken).

 8. Deelname aan de NSR de gemeente Goes gaat helpen om te werken aan preventie en vroegsignalering, door hulp van de NSR inzake het identificeren en activeren van mensen met schulden.

 9. De prestaties van de NSR continu worden gemeten door SchuldenLabNL, zodat de NSR doorlopend verbeterd kan worden dat in de NSR samen wordt gewerkt met wetenschappers op het vlak van gedragspsychologie en schulden.

 10. De NSR gemeenten oproept ook deel te nemen.


Overwegende dat:

 1. Cijfers aantonen hoe ernstig het probleem van structurele betalingsachterstanden en risicovolle of problematische schulden is in Nederland, en dit uiteraard ook in de gemeente Goes speelt.

 2. We als gemeente moeten verkennen of aansluiting bij deze Nederlandse Schuldhulproute voldoende meerwaarde biedt voor de gemeente, afgezet tegen de financiële gevolgen van meedoen aan de NSR om meer mensen met betalingsproblemen of schulden tijdig te kunnen helpen.


Verzoekt het College:

 1. Te verkennen of meedoen aan de Nederlandse Schuldhulproute meerwaarde heeft voor de gemeente Goes.

 2. De gemeenteraad in schriftelijke vorm te informeren over de uitkomsten van deze verkenning.


En gaat over tot de orde van de dag.

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het

Motie Afvalstoffenheffing Goes

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de af

Motie van Afkeuring Omnium

Een onafhankelijk bureau heeft onderzoek gedaan naar de situatie van het Omnium. Op 20-09-2012 stelde het College voor het Tropisch Bos bij het Omnium aan te leggen. Dit voorstel is aangenomen door de

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes