• Steven Mareels

Motie Openbaar Subsidieregister

Bijgewerkt op: jul 2

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend om het College te verzoeken een openbaar subsidieregister in te voeren. Hierdoor kan iedereen zien welke organisatie hoeveel euro subsidie ontvangt. Het vergroten van de transparantie van de gemeente Goes is een belangrijk standpunt van Nieuw Goes. De motie werd mede ingediend door het CDA, de SP, de PvG, de SGP-CU en de VVD en werd gesteund door de PvdA en D66, waardoor de motie is aangenomen! Alleen GL was tegen.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 7 november 2019.


Constaterende dat:

  1. De gemeente Goes jaarlijks een grote verscheidenheid aan subsidies verstrekt.

  2. De gemeente Goes momenteel nog geen openbaar subsidieregister heeft wat makkelijk te raadplegen is via een website.

  3. De Projectgroep Subsidies bezig is met een verbetertraject.

  4. Een veelvoud aan gemeenten wel reeds een helder openbaar subsidieregister heeft wat makkelijk te raadplegen is via een website. Hieronder vallen onder meer de gemeenten Groningen, Alkmaar, Amstelveen, Zoetermeer, Dordrecht en Amsterdam.


Overwegende dat:

  1. Een openbaar subsidieregister de transparantie richting inwoners vergroot.

  2. Het helder inzichtelijk maken van subsidies bijdraagt aan een controleerbaar bestuur.


Verzoekt het College:

  1. Om met ingang van 2020 een openbaar subsidieregister in te voeren, dat in ieder geval op de gemeentelijke website wordt gepubliceerd, en aan de invoering van dit register aandacht te besteden in Samenspel.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels

Recente blogposts

Alles weergeven

Amendement Uitgangspunten Voor Verhuisgebied

Dit amendement had als doel om vast te leggen dat voor het verhuizen van mensen, die door ziekte of een beperking een aangepast huis nodig hebben, éérst gekeken wordt naar de eigen woonplaats, en indi

Amendement Huishoudelijke Hulp

Met dit amendement hebben wij geprobeerd een voorgestelde bezuiniging grotendeels te schrappen. De bezuiniging houdt in dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt verstrekt voor een periode korter dan