top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Motie van Afkeuring Omnium

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

Een onafhankelijk bureau heeft onderzoek gedaan naar de situatie van het Omnium. Op 20-09-2012 stelde het College voor het Tropisch Bos bij het Omnium aan te leggen. Dit voorstel is aangenomen door de toenmalige gemeenteraad. De onderzoekers schrijven dat in het voorstel van het College belangrijke risico’s niet waren vermeld, zoals het risico op een structureel jaarlijks verlies van tussen de €200.000 en €300.000. Slechts 10% van de verwachte bezoekersaantallen wordt gehaald. Het Tropisch Bos is een financieel blok aan het been voor de gemeente Goes. Sinds 2018 is al meer dan 1,1 miljoen euro aan incidentele subsidies naar het Omnium gegaan, dit is bovenop de structurele bijdrage van meer dan €425.000 per jaar! De toenmalig betrokken wethouder Jo-Annes de Bat had de dubbelrol van opdrachtgever én toezichthouder maar hij wil niet reageren op de uitkomsten van het onderzoek. Nieuw Goes heeft nog veel vragen, bijvoorbeeld waarom nooit marktonderzoek is gedaan. Wij dienden daarom deze motie in om ten eerste ‘afkeuring’ uit te spreken over de informatievoorziening vanuit het College en we deden het verzoek om een openbare bijeenkomst te organiseren om de betrokken (voormalig) wethouders de gelegenheid te geven de vele vragen die onder meer wij hebben te beantwoorden. Helaas steunde geen enkele partij ons voorstel.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 21 november 2019.


Constaterende dat:

  1. Op 24 oktober jl. het rapport van het onderzoeksbureau Berenschot aangaande het Omnium is gepresenteerd.

  2. Uit dit rapport volgt dat een aantal (belangrijke) risico's niet waren vermeld in het raadsvoorstel d.d. 20 september 2012.

  3. Het onderzoek aangeeft dat het hiervoor genoemd raadsvoorstel een te rooskleurig beeld gaf en dat de informatievoorziening in het raadsvoorstel minimaal is geweest.

  4. Toenmalig betrokken wethouder Jo-Annes de Bat niet wenst te reageren op de uitkomsten van het onderzoek.


Overwegende dat:

  1. Een goede informatievoorziening vanuit het College voor de gemeenteraad van groot belang is voor het uitvoeren van haar taken, waaronder de controlerende rol.

  2. De informatievoorziening vanuit het College aangaande het raadsvoorstel d.d. 20 september 2012 uiterst miniem is geweest en dat het College risico's en andere zaken (expliciet) had moeten benoemen in het raadsvoorstel.


De Raad:

  1. Spreek haar afkeuring uit over de informatievoorziening vanuit het College aangaande het raadsvoorstel d.d. 20 september 2012.


Verzoekt het College:

  1. Om een openbare bijeenkomst te organiseren, waarin de bij het raadsvoorstel d.d. 20 september 2012 betrokken (voormalig) wethouders worden uitgenodigd om te reageren op de constateringen uit het rapport, en waarbij de gemeenteraad hen hierover kan bevragen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Opmerkingen


bottom of page