• Steven Mareels

Motie van Afkeuring Omnium

Een onafhankelijk bureau heeft onderzoek gedaan naar de situatie van het Omnium. Op 20-09-2012 stelde het College voor het Tropisch Bos bij het Omnium aan te leggen. Dit voorstel is aangenomen door de toenmalige gemeenteraad. De onderzoekers schrijven dat in het voorstel van het College belangrijke risico’s niet waren vermeld, zoals het risico op een structureel jaarlijks verlies van tussen de €200.000 en €300.000. Slechts 10% van de verwachte bezoekersaantallen wordt gehaald. Het Tropisch Bos is een financieel blok aan het been voor de gemeente Goes. Sinds 2018 is al meer dan 1,1 miljoen euro aan incidentele subsidies naar het Omnium gegaan, dit is bovenop de structurele bijdrage van meer dan €425.000 per jaar! De toenmalig betrokken wethouder Jo-Annes de Bat had de dubbelrol van opdrachtgever én toezichthouder maar hij wil niet reageren op de uitkomsten van het onderzoek. Nieuw Goes heeft nog veel vragen, bijvoorbeeld waarom nooit marktonderzoek is gedaan. Wij dienden daarom deze motie in om ten eerste ‘afkeuring’ uit te spreken over de informatievoorziening vanuit het College en we deden het verzoek om een openbare bijeenkomst te organiseren om de betrokken (voormalig) wethouders de gelegenheid te geven de vele vragen die onder meer wij hebben te beantwoorden. Helaas steunde geen enkele partij ons voorstel.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 21 november 2019.


Constaterende dat:

  1. Op 24 oktober jl. het rapport van het onderzoeksbureau Berenschot aangaande het Omnium is gepresenteerd.

  2. Uit dit rapport volgt dat een aantal (belangrijke) risico's niet waren vermeld in het raadsvoorstel d.d. 20 september 2012.

  3. Het onderzoek aangeeft dat het hiervoor genoemd raadsvoorstel een te rooskleurig beeld gaf en dat de informatievoorziening in het raadsvoorstel minimaal is geweest.

  4. Toenmalig betrokken wethouder Jo-Annes de Bat niet wenst te reageren op de uitkomsten van het onderzoek.


Overwegende dat:

  1. Een goede informatievoorziening vanuit het College voor de gemeenteraad van groot belang is voor het uitvoeren van haar taken, waaronder de controlerende rol.

  2. De informatievoorziening vanuit het College aangaande het raadsvoorstel d.d. 20 september 2012 uiterst miniem is geweest en dat het College risico's en andere zaken (expliciet) had moeten benoemen in het raadsvoorstel.


De Raad:

  1. Spreek haar afkeuring uit over de informatievoorziening vanuit het College aangaande het raadsvoorstel d.d. 20 september 2012.


Verzoekt het College:

  1. Om een openbare bijeenkomst te organiseren, waarin de bij het raadsvoorstel d.d. 20 september 2012 betrokken (voormalig) wethouders worden uitgenodigd om te reageren op de constateringen uit het rapport, en waarbij de gemeenteraad hen hierover kan bevragen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het

Motie Nederlandse Schuldhulproute

5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld en kunnen geen financiële tegenslagen opvangen. Terwijl 60% van de mensen met geldproblemen te maken heeft met een grote verandering in het leven, zoals ee

Motie Afvalstoffenheffing Goes

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de af

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes