top of page
  • Nieuw Goes

Nieuw Goes houdt ALV 2022

Op maandag 17 april 2023 hielden we als Nieuw Goes onze jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het financiële beleid. De penningmeester gaf uitleg en de kascommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd. De aanwezige leden stemden in met het gevoerde financiële beleid. Daarna werden de leden door de voorzitter van de fractie en de wethouder op de hoogte gebracht van wat op nu op politiek gebied leeft in onze gemeente. Er was ook veel ruimte voor vragen en opmerkingen van de aanwezigen. Wij vinden het als fractie heel belangrijk om te horen wat er leeft bij onze leden; we zijn er immers om de stem van de leden van Nieuw Goes te laten horen in de gemeenteraad. Er kwamen goede en kritische vragen over onder andere de situatie in het centrum van Goes (toegankelijkheid, handhaving) en de plannen met het gebeid De Hollandsche Hoeve (het ambachtscentrum, de Groene School, de camping). Ook de muziektent, die vroeger op de markt stond maar nu te vinden is in de Manhuistuin, en een honden-losloopveldje in Goes-Zuid kwamen aan bod, alsmede het initiatief "Het Knarrenhof". Nieuw Goes heeft daarvoor in november 2021 een motie ingediend, die is aangenomen. De gemeente heeft natuurlijk een rol in de realisatie, maar het initiatief voor het oprichten van ''Het Knarrenhof'' ligt bij eventueel toekomstige bewoners. Het werkt namelijk zo dat geïnteresseerden zich verenigen in een initiatiefgroep en zich inschrijven bij Stichting Knarrenhof Nederland, waarna de stichting en een lokale (op te zetten) vereniging zich gaan inzetten voor het realiseren van een Knarrenhof.

Ook is het fijn dat bleek dat de raadsleden ook buiten deze vergadering vragen en opmerkingen krijgen van de leden. Er zijn korte lijnen en daar zijn we heel blij mee. Er is ook nog belangrijk bestuurlijk nieuws: Piet Bal stopt per 31 december 2023 met het voorzitterschap van de vereniging, daar hij tevens fractievoorzitter is. Het is het beste deze functies gescheiden te houden. Wij zijn daarom nog op zoek naar een nieuwe voorzitter voor Nieuw Goes. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. We willen de aanwezige leden bedanken voor hun aanwezigheid en de inbreng.


Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Goes stapt uit de coalitie

Beste lezer, Na uitvoerig onderling beraad is de fractie van Nieuw Goes unaniem tot de conclusie gekomen dat wij per direct uit de coalitie stappen. In de navolgende alinea’s zullen wij dit besluit to

Kommentare


bottom of page