top of page

Nieuw Goes in actie tegen het Wmo-schoonmaakcadeau

Een groot vrijstaand huis en een dure auto op de oprit, maar het huis voor minder dan 20 euro per maand wekelijks laten schoonmaken op kosten van de gemeente? Klinkt gek, maar helaas is het de realiteit.

80% meer aanvragen

De oorzaak hiervan is het afschaffen van de inkomensafhankelijke bijdrage voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een meerpersoonshuishouden met een inkomen van bijvoorbeeld 50.000 euro, moest hiervoor nog €150 per maand zelf betalen. Deze verandering heeft er landelijk toe geleid dat bij de hoogste inkomens een toename van bijna 80% te zien is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp, terwijl het aantal aanvragen bij de laagste inkomens op ongeveer 0% is gebleven.


De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is niet te spreken over de houding van de minister die gemeenten niet voldoende wil compenseren en adviseert gemeenten om beheersmaatregelen te nemen. Volgens de VNG leidt deze schoonmaaksubsidie voor de rijken tot bezuinigingen die ten koste gaan van de meest kwetsbare inwoners.


NG heeft gevraagd naar de situatie in Goes. Het College houdt echter niet bij tot welke inkomensgroep een aanvrager voor Wmo-hulp behoort. Onze suggestie om dit inzichtelijk te krijgen door hierbij de postcodes van wijken en buurten met hoge en lage WOZ-waardes te gebruiken, is niet uitgevoerd.


Moreel beroep

Nieuw Goes wil dat de gemeente een moreel beroep doet op mensen met veel geld, zodat zij afzien van hun aanvraag. Dit gebeurt o.a. in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het College antwoordt dat dit mogelijk een optie is, maar dit moet nog worden bepaald in een nieuw op te stellen plan.


Hulp voor diegenen die het echt nodig hebben

De VNG adviseert om het inkomen van een aanvrager op te vragen, zodat bepaald kan worden of de aanvrager de hulp makkelijk zelf kan betalen. Het College wil zich hiervoor ‘’vooralsnog’’ niet aanmelden bij de VNG ‘’gezien de taaiheid van een dergelijk traject’’ en vanwege het plan dat volgt.


Het advies van de VNG is om mensen die financieel daadkrachtig zijn op wachtlijsten te plaatsen, zodat alleen de mensen die de hulp echt nodig hebben, deze ook krijgen. Het College verwijst ook bij deze vraag naar het plan.


Veel mensen hebben de particuliere hulp opgezegd en verruild voor de goedkopere huishoudelijke hulp onder de Wmo. De VNG sluit niet uit dat een afwijzing door de gemeente standhoudt wanneer de aanvrager de particuliere hulp heeft opgezegd. Het College in Goes weet echter niet hoe groot dit probleem van overstappers in Goes is, want ook dit wordt ‘’niet geregistreerd’’. Het College wil ook nog niet zeggen of zij van plan is aanvragen af te wijzen als iemand particuliere hulp kan betalen.


Meten = weten

De VNG en een door een adviesbureau opgesteld rapport benadrukken het belang van cijfermatige sturing om grip te houden op de kosten. Uit de antwoorden wordt ons duidelijk dat het cijfermatig inzicht in de gemeente Goes verbeterd moet worden. We kijken met belangstelling uit naar het plan waar het College, hopelijk zo snel mogelijk, mee gaat komen.

Comments


bottom of page