top of page

Nieuw Goes-motie voor bijverdienen in de bijstand unaniem aangenomen!

Veel mensen die kampen met medische beperkingen hebben een deeltijdbaan. Momenteel worden de inkomsten daarvan geheel gekort op de uitkering. Nieuw Goes heeft uitgezocht dat het wettelijk is toegestaan om naast de bijstandsuitkering bij te verdienen. Onze motie hiervoor om dit in de gemeente Goes toe te passen is unaniem aangenomen!

Alleenstaande ouders in de bijstand mogen tot maximaal €199,00 per maand behouden voordat er wordt gekort (zie voor meer informatie de link onderaan dit artikel)


Armoede

De kloof tussen arm en rijk in Nederland groeit. Dit is zorgwekkend, want er is een verband tussen armoede en de kansen in de maatschappij. Opgroeien in armoede betekent vaak dat de volgende generatie ook arm is. Tegelijkertijd worden de boodschappen steeds duurder en stijgt de energierekening volgend jaar met tientallen euro’s per maand.


Bijbaan naast bijstandsuitkering

Mensen die in de bijstand zitten door een medische oorzaak werken vaak in deeltijd. Door hun beperking komen zij ook niet uit die situatie. Door hun werk dragen zij hun steentje bij, maar dit levert hen geen hoger inkomen op. Alleenstaande ouders in de bijstand hebben heel weinig te besteden waardoor hun kinderen vaak opgroeien in armoede.


Bijverdienen toegestaan

Nieuw Goes heeft onderzocht wat we hieraan kunnen doen. En wat blijkt? We hebben ontdekt dat bijverdienen in de bijstand op basis van de Participatiewet en Wet inkomensvoorziening is toegestaan! De gemeente Goes echter kort bijstandsgerechtigden met een deeltijdbaan volledig.


Maak bijverdienen mogelijk

Nieuw Goes vindt dat onrechtvaardig. Daarom hebben wij het college verzocht om bijverdienen in de bijstand op korte termijn mogelijk te maken op grond van de genoemde wetten. Deze motie werd mede ingediend door de Partij voor Goes en SGP-CU en is uiteindelijk door alle partijen gesteund.


Meer te besteden

Door dit fantastische resultaat krijgen bijstandsgerechtigden met een deeltijdbaan, zoals alleenstaande ouders, in de nabije toekomst meer te besteden. Dat is wel zo eerlijk, aangezien zij ook hun bijdrage leveren aan de maatschappij!


Wilt u onze motie inclusief bijlage lezen? Klik dan hier: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-tot-mogelijk-maken-bijverdienen-in-de-bijstand

Comments


bottom of page