top of page

Nieuw Goes stelt vragen over hogere OZB

De onroerendezaakbelasting (OZB) is hoger dan verwacht. Dit komt doordat de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde 5,6% is. Het College hield rekening met 4%.


Nieuw Goes vindt dat de inwoners van de gemeente Goes niet de dupe mogen worden van deze inschattingsfout. Wij hebben het College daarom gevraagd op welke termijn zij ervoor gaat zorgen dat deze hogere WOZ-waardestijging wordt gecompenseerd. Het College reageert dat het tarief voor de OZB pas in de verordening voor 2022 kan worden aangepast.

We hebben ook verzocht om een verklaring voor het verschil tussen de verwachte en werkelijke WOZ-waarde. Het College antwoordt dat ze de extra waardestijging nog aan het analyseren is en dat areaaluitbreiding, grotere huizen of de situatie op de woningmarkt mogelijke oorzaken zijn. Een andere gestelde vraag is hoe zo’n verschil in de toekomst kan worden voorkomen. Het College verwijst hierbij naar de geplande analyse.


Gemeenten hebben de wettelijke plicht om inzicht te geven in alle gegevens die voor de berekening zijn gebruikt. De reden hiervoor is dat iedereen de WOZ-waardevaststelling moet kunnen inzien en controleren. In de praktijk voldoet niet iedere gemeente hieraan. Wij hebben het College gevraagd in hoeverre Goes voldoet aan deze plicht. Het antwoord is dat belanghebbenden het taxatieverslag indien gewenst kunnen opvragen.


Oververhitte woningmarkt

De WOZ-waarde wordt op basis van verschillende gegevens berekend, waaronder de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Het grote woningtekort in de gemeente Goes raakt nu niet alleen de mensen die een huis zoeken, maar óók die er een bezitten. Huurders worden eveneens geraakt, omdat een hogere WOZ-waarde betekent dat woningcorporaties meer verhuurdersheffing moeten betalen. Hierdoor is bijvoorbeeld minder geld beschikbaar voor betere isolatie van sociale huurwoningen.


Nieuw Goes wacht de analyseresultaten met belangstelling af. Wij blijven deze kwestie voor u volgen.

Comments


bottom of page