top of page

Nieuw Goes stemt tegen nieuw AZC

Goes krijgt voor een periode van 15 jaar een nieuw asielzoekerscentrum. Nieuw Goes heeft als enige partij tegengestemd.

Foto: De locatie van het voormalige asielzoekerscentrum


Voor het Zeeuwse plan voor de opvang van asielzoekers heeft elke gemeente 4 keuzes:

- Een langdurig asielzoekerscentrum vanaf 2023

- Een tijdelijk asielzoekerscentrum voor 2021 en 2022

- Meer statushouders een woning geven

- Een bijdrage aan de ‘regiodeal’ om de AZC’s mogelijk te maken


Het Goese College heeft gekozen voor de eerste optie. Op Nieuw Goes na ging heel de gemeenteraad hiermee akkoord. Het College wil 150 tot 300 asielzoekers opvangen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is op zoek naar een locatie voor 250 tot 280 asielzoekers. Goes biedt als maximum dus meer aan dan waar het COA om vraagt. Het College gaat nu op zoek naar een locatie.


Genoeg gedaan

Nieuw Goes vindt dat onze gemeente meer dan genoeg gedaan heeft. Van 2011 t/m 2019 heeft Goes een AZC gehad, terwijl er ook nog noodopvang in de Zeelandhallen is geweest. Volgens andere partijen uit de gemeenteraad van Goes is het gelijk verdeeld en draagt iedere Zeeuwse gemeente zijn steentje bij, ook in dit nieuwe plan. Het zijn echter telkens dezelfde gemeenten die een AZC binnen hun gemeente huisvesten. Goes kiest nu wéér voor een AZC, waardoor andere gemeenten opnieuw geen asielzoekers hoeven op te vangen.


Als alternatief kunnen andere gemeenten kiezen voor een financiële of praktische bijdrage, of het opvangen van meer statushouders. Deze keuze is op zich al oneerlijk omdat gemeenten altijd hetzelfde kiezen, maar ook hier proberen enkele gemeenten onderuit te komen. Onlangs hebben de gemeenten Reimerswaal, Borsele, Kapelle en Veere een waarschuwing van de Provincie gehad. Zij moeten meer doen aan de opvang van statushouders. Nieuw Goes ziet dus helemaal niets terug van een gelijke verdeling onder Zeeuwse gemeenten. Het zijn telkens dezelfde gemeenten die een AZC huisvesten terwijl sommige gemeenten geen verantwoordelijkheid nemen.


Daarnaast vinden wij dat focus moet liggen op de integratie van de nieuwkomers die reeds in onze gemeente zijn.


De andere opties

Wij zien meer in de optie van een financiële bijdrage of de optie om meer statushouders op te vangen. Uiteraard dient het aantal extra op te vangen statushouders dan wel beperkt te zijn (bijvoorbeeld enkele gezinnen). De keuze voor meer statushouders zou wat ons betreft gecombineerd moeten worden met het snel realiseren van tijdelijke woningen uit de fabriek. Nieuw Goes wil dat deze woningen dan voor alle spoedzoekers beschikbaar zijn, zoals starters, mensen die in een scheiding liggen en statushouders. Hiermee wordt zowel het woningtekort in het algemeen verminderd en bijgedragen aan het Zeeuwse plan. Als we een keuze moeten maken tussen statushouders en asielzoekers, kiest NG voor statushouders. Statushouders hebben immers een verblijfsvergunning en de kans om in Nederland een bestaan op te bouwen. Met de huidige keuze zorgt het College wel voor woonruimte voor asielzoekers, maar regulier woningzoekenden laat ze in de kou staan.


Criminaliteit

Uit het onderzoek naar drugsoverlast en straathandel rondom de Koepoort blijkt dat sommige asielzoekers van het AZC uit 2019 drugsdealers waren in de Goese straathandel. Natuurlijk zijn niet alle asielzoekers crimineel, maar relatief lijkt het wel een groter aandeel. Asielzoekers die rondhingen rondom de Zeelandhallen leidde tot een situatie waar vrouwen en scholieren zich niet veilig voelden. Grootschalige opvang is ook niet humaan. Zo zijn in de Zeelandhallen zelfmoordpogingen geweest.


Alarmerend rapport

Recent heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid een verontrustend rapport uitgebracht. In het rapport staat dat het erg moeilijk is om overlast gevende asielzoekers te corrigeren. Vaak zijn dit ‘veiligelanders’. Dit zijn asielzoekers uit veilige landen die bijna geen kans maken op asiel. De inspectie spreekt over een ‘zorgwekkende situatie’. Medewerkers van het COA hebben niet de opleiding, middelen of bevoegdheden om overlast snel en blijvend te stoppen, schrijft de Inspectie.


Grote zorgen

Nieuw Goes maakt zich dan ook grote zorgen over het nieuwe AZC. Nu het AZC er zeer waarschijnlijk komt, zullen wij ons inzetten voor een zo laag mogelijk aantal asielzoekers. Wij zullen het College verzoeken om met het COA af te spreken dat in Goes géén plek is voor alleenstaande mannen, maar enkel voor gezinnen. Ook willen wij geen ‘veiligelanders’ of asielzoekers die reeds elders overlast hebben veroorzaakt, maar enkel migranten met een echte kans op asiel. Bovendien zal Nieuw Goes alle kansen aangrijpen om het AZC zo snel mogelijk weer te sluiten.

Kommentare


bottom of page