• Steven Mareels

Overlast aan het spoor


Omwonenden van het spoor hebben van zich laten horen, zoals te lezen valt in een artikel van de PZC. De geplaatste geluidsschermen zouden namelijk weinig tot geen effect hebben op de overlast die zij ervaren. Aanleiding voor Nieuw Goes om hier vragen over te stellen aan het gemeentebestuur. Wij willen graag weten of de klachten bij de gemeente bekend zijn en welke acties de gemeente gaat ondernemen naar aanleiding van de klachten van de omwonenden.


Lees meer over deze kwestie via: https://www.pzc.nl/bevelanden/aanwonenden-spoor-goes-geluidsschermen-helpen-niets~a1024110/