top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Voorstel referendum haalt het nietAfgelopen donderdag heeft Nieuw Goes een motie ingediend voor een referendumverordening in Goes. Het is wat ons betreft namelijk tijd om inwoners direct zeggenschap te geven over belangrijke onderwerpen. We wilden het gemeentebestuur de opdracht geven om verschillende opties voor een referendumverordening uit te werken, waarna we als gemeenteraad kunnen kiezen tussen de verschillende opties.


Helaas waren alle andere partijen tegen ons voorstel.


Het referendum werd “een fossiel” en “overbodig” genoemd. Het referendum is juist springlevend! 1 op de 3 gemeenten in Nederland heeft een referendumverordening, en ook in andere landen wordt volop gebruikgemaakt van referenda, zoals in Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten.


Bovendien zou het te duur zijn, terwijl je het referendum kunt laten samenvallen met een gewone verkiezing of poststemmen kunt gebruiken, zodat het juist niet duur is. Mogelijk dat er ook digitale opties zijn.


Daarnaast zou men liever dialoog willen. Juist een referendum zorgt voor maatschappelijk debat, en bijvoorbeeld het burgerpanel kan ingezet worden om die dialoog te voeren.


Uiteindelijk gaf alleen D66 aan dat zij een bindend correctief referendum wel zien zitten. Iets waar we als Nieuw Goes ook positief over zijn. Helaas mocht het niet baten, en stemden alle partijen tegen het voorstel. Het referendum blijft een speerpunt van Nieuw Goes, en we blijven ons hiervoor inzetten!


Lees onze motie:

Motie referendumverordening - Nieuw Goes
.pdf
Download PDF • 144KB

Recente blogposts

Alles weergeven

Beste lezer, Na uitvoerig onderling beraad is de fractie van Nieuw Goes unaniem tot de conclusie gekomen dat wij per direct uit de coalitie stappen. In de navolgende alinea’s zullen wij dit besluit to

Op zaterdag 24 juni zijn we met een aantal leden van de fractie van Nieuw Goes: Jan-Kees, Thijs, Nicole en wethouder Martijn Vermeulen, naar het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele gegaan om ons te

bottom of page