top of page

Woonerven zijn geen racebaan!

Op woonerven geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur. Woonerven dienen namelijk een veilige plek te zijn voor alle inwoners. Kinderen in het bijzonder moeten onbezorgd kunnen spelen op woonerven.


Onze gemeente hanteert voor woonerven een snelheidsoverschrijdingsnorm van een 30 km/uur-weg, waardoor alleen overschrijdingen vanaf 40 km/uur (!) meetellen bij de beoordeling van de gemeente om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. Hoe vreemd zou het zijn als we een 100 km/uur-norm zouden hanteren op 50 km/uur-wegen… Nieuw Goes kwam hiertegen in actie via een motie.


In onze motie riepen we het college op om de snelheidsoverschrijdingsnorm voor woonerven zo snel als mogelijk aan te passen aan de ter plekke geldende maximumsnelheid van 15 km/uur. Om de bekendheid met de maximumsnelheid van 15 km/uur op woonerven te vergroten hadden we eveneens verzocht om bij de aankondigingsborden voor woonerven expliciet de maximumsnelheid te vermelden. Elders in Nederland zijn deze 15 km/uur-borden al geplaatst. Tot slot deden we in onze motie een oproep om de politie extra aandacht te laten besteden aan de handhaving van de maximumsnelheid op woonerven.


Onze motie heeft het echter niet gered, mede omdat het college vreest voor de kosten die snelheidsbeperkende maatregelen met zich meebrengen. Wat Nieuw Goes betreft is het van belang dat woonerven de uitstraling van een woonerf hebben en niet van, bij wijze van spreken, een racebaan. Een euro besteed aan verkeersveiligheid is voor Nieuw Goes een goed bestede euro. Nieuw Goes blijft zich daarom ook inzetten voor verkeersveiligheid op woonerven en verkeersveiligheid in het algemeen!


Comments


bottom of page