top of page

Zorgen over kaalslag in PoelbosNieuw Goes heeft vragen gesteld aan het College over de kap van circa 100 bomen in het Poelbos. De beheerder van de hoogspanningslijn wilde deze bomen weg hebben in verband met elektrocutiegevaar. Waar voorheen werd gesnoeid, wil de netbeheerder nu helemaal geen bomen meer in de nabijheid van de hoogspanningskabels. Wij hebben gevraagd of deze kap wordt gecompenseerd. Het antwoord was dat er geen nieuwe bomen worden terug geplant, omdat het om ‘’onderhoud’’ ging.


Wij zijn in het Poelbos gaan kijken om de schade op te nemen. Er valt wat voor te zeggen dat bomen direct onder de hoogspanningslijn een gevaar vormen, maar we hebben ook gezien dat er overdreven rigoureus is gekapt. Er zijn namelijk ook veel bomen gekapt die niet onder de hoogspanningslijn stonden. Snoeien had hier wel degelijk een optie geweest. De situatie bekijkende lijkt het erop dat de werkzaamheden met weinig respect voor de natuur zijn uitgevoerd, dat met bulldozers door het leefgebied van dieren en planten is heen gewalst.


Groene specht

Onder andere de groene specht woont in het Poelbos, omdat dit bos bij uitstek geschikt is voor deze vogelsoort om in te leven. Het ging de laatste jaren juist weer beter met deze soort, die niet leeft in open landschappen. Wij hebben daarom ook gevraagd welke dieren leefden in het gekapte deel van het bos en of deze omgeving uniek was voor enkele diersoorten. Het antwoord was dat bij het ecologisch onderzoek ‘’geen soorten naar voren zijn gekomen die specifiek voor dit gedeelte van het bos afhankelijk zijn’’. Ook zouden er de laatste twee jaar geen roofvogels in deze zone zijn waargenomen.
Een gekapte boom die bij lange na niet onder de

hoogspanningslijn stond


Er wordt al jaren gesproken over plannen om het Poelbos te verbeteren, maar er is tot nu toe nog niets gebeurd. Nieuw Goes is momenteel aan het onderzoeken wat er mogelijk is om het Poelbos te verbeteren. Wij komen hierop terug wanneer we meer informatie hebben verzameld.


Links wederom een boom die niet onder de hoogspanningslijn stond


Een gesprek met een van de werkmannen die hier aan het werk was leerde ons dat dit niet de bomen zijn die onder de hoogspanningslijn gekapt zijn.
Zie hier een van de bomen die elders in het Poelbos gekapt zijn. Uitdunnen kan nodig zijn voor de groeimogelijkheden voor andere bomen, omdat een bos met iets minder bomen meer voedingsstoffen kan opvangen, maar het bos is niet dichtbegroeid hier. Als te veel bomen worden verwijderd, is het risico op het uitspoelen van de voedingsstoffen groter, die dan niet door de bomen gebruikt worden maar dieper in de bodem terechtkomen.

Gekapte bomen slaan een gat in de bosgrens

Comments


bottom of page