top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Nellie's Blik: Het Leger des HeilsHet leger des Heils kennen we allemaal van de kledingcontainers, de strijdkreet en majoor Bosshardt, maar het Leger doet zoveel meer dan alleen kleding inzamelen. Ik mocht in gesprek gaan met Majooor Van Vuuren van het Leger des Heils in Goes. Een heel sympathieke majoor die mij ook uitnodigde voor een heel gezellige maaltijd. Een maaltijd verzorgd door Ter Valcke, omdat de groep mensen die er gebruik van maakt te groot is om daar zelf de maaltijd voor te verzorgen. Al met al zaten er zo’n 50 á 60 mensen van wie de helft bekende gezichten waren en de andere helft onbekenden waren; waar de majoor dan ook heel erg blij mee was. Men raakt aan de praat met de medegasten en zo komt men weer in contact. Dat is ook waar de maaltijd voor bedoeld is: mensen uit hun eenzaamheid trekken. Wat ik het meest bijzondere en leuke vond was dat de majoor in een wit schort van het Leger des Heils net zo hard mee stond te werken, terwijl hij even daarvoor de dienst nog leidde. Het was een 3-gangenmenu met kippensoep vooraf, bami met saté en diverse garnituren als hoofdgerecht en een toetje met slagroom achteraan. Een hele smakelijke en gezellige maaltijd!

Stukje geschiedenis van het Leger Des Heils: het is in 1865 opgericht door William Booth onder de naam East London Christian Mission. In 1878 veranderde de naam in The Salvation Army, waardoor er militaire rangen werden gebruikt. Een leger van “Soup, soap & Salvation.” Vrij vertaald: eerst eten en een wasbeurt en daarna pas het geloof. Een andere volgorde werkt niet, aldus hun filosofie. Eerst moet de mag gevuld zijn en moet men zich weer mens voelen door schoon en verzorgd te zijn. Inmiddels werkt “Het Leger” in 127 landen en omdat de structuur overal dezelfde is, is het heel makkelijk om elkaar waar nodig direct te kunnen helpen. Inmiddels werken er bij het Leger des Heils Nederland 6000 professionals en 5500 vrijwilligers. Mensen die met passie zorg verlenen aan mensen die geen helper hebben.

Het Leger des Heils bestaat uit diverse Stichtingen omdat geloof en staat gescheiden zijn en kerkgenootschappen geen subsidies krijgen. Een van de grootste takken binnen Het Leger is Welzijn- en Gezondheidszorg Zuid-West Nederland waar ook Goes onder valt. Zij waarborgen de zorg en er wordt gecontroleerd of die zorg op niveau is. Dat vond ik persoonlijk een belangrijk punt. Er is een afdeling Re-share: de kledingophaaldienst. Jaarlijks worden er meer dan een miljoen kledingstukken ingezameld. Daarnaast zijn er de kledingwinkels waar de goede nette kleding tegen sociale prijzen wordt verkocht. Mocht iemand echt nood hebben dan kan via een instantie geregeld worden dat bijvoorbeeld het huis wordt ingericht door meubels van het Leger des Heils. Dat kost dan niets. Ook zijn er noodvoedselpakketten.

Het leger heeft zowel dagopvang als nachtopvang voor daklozen. Maaltijdvoorzieningen zijn er ook. Het pas overgenomen inloophuis de Walkinn is daar een voorbeeld van. Die is per 1 april overgenomen en moet nog vormgegeven worden. Het Leger des Heils helpt ook mensen die door omstandigheden in de schulden/problemen zijn gekomen. Er zijn schuldhulpmaatjes en er is schuldhulpbegeleiding. Landelijk is er ook een hospice en gezinsverzorging, kinderopvangtehuizen en in Dordrecht bijvoorbeeld zelfs een bejaardentehuis. Er is ook nog een Raad- en Daadbalie waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Ook voor pastoraal werk en zingevingsvragen is men altijd welkom bij het Leger des Heils, want uiteindelijk is de basis van het Leger des Heils een kerkgenootschap.

Ik was best verbaasd over hoe wijds en groot het Legers Des Heils was en is. Dat ze zoveel doen voor zoveel mensen, met zoveel liefde en zoveel respect. Daarom zou ik, namens Nieuw Goes, graag de afdeling Goes van het Leger de Heils een Ganzenveer willen overhandigen!bottom of page