top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

NG in actie over klachten Sabewa

Bijgewerkt op: 1 mrt. 2022


De Zeeuwse Ombudsman geeft aan dat er nergens in Nederland zoveel klachten zijn over het kwijtschelden van lokale belastingen als in Zeeland. Sabewa laat inwoners soms maanden wachten op een antwoord, waardoor sommige mensen in (grote) financiële problemen komen. Daarom komt Nieuw Goes in actie: we hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college.

 

27 november 2018


Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde van het Raadslid Vincent Mareels, namens de fractie van Nieuw Goes, aangaande klachten bij de Zeeuwse ombudsman over Sabewa met betrekking tot kwijtschelding lokale belastingen.

Toelichting

In de digitale editie van de PZC van 27 november 2018 staat het artikel ‘Zeeuwse Ombudsman: ‘Nergens zoveel klachten over kwijtschelding als in Zeeland’’. Uit dit artikel volgt dat er in Zeeland in verhouding met de rest van Nederland veel klachten binnenkomen bij de provinciale ombudsman over kwijtschelding van lokale belastingen.

Vragen

De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Zeeuwse Ombudsman: ‘Nergens zoveel klachten over kwijtschelding als in Zeeland’’, zoals opgenomen in de digitale versie van de PZC van 27 november 2018?

  2. Is het college het met de fractie van Nieuw Goes eens dat onze inwoners recht hebben op een tijdige reactie op een aanvraag tot kwijtschelding van lokale belastingen? Zo nee, waarom niet?

  3. Erkent het college dat inwoners in (grote) financiële problemen komen als zij geen tijdige reactie krijgen op hun kwijtscheldingsaanvraag, mede gelet op het feit dat het veelal gaat om inwoners met beperkte financiële draagkracht? Zo nee, waarom niet?

  4. De voorzitter van Sabewa, Jon Herselman, stelt dat de problemen met betrekking tot het reageren op kwijtscheldingsverzoeken te wijten zijn aan twee zaken, namelijk de toename van het aantal kwijtscheldingsaanvragen en problemen met het computerprogramma. Voorts uit de voorzitter de verwachting dat de problemen medio maart voorbij zijn. Gaat het college druk uitoefenen op Sabewa om ervoor te zorgen dat de hiervoor genoemde problemen zo spoedig mogelijk opgelost zijn, doch uiterlijk medio maart van aankomend jaar? Zo ja, op welke manier gaat het college deze druk uitoefenen? Zo nee, waarom niet?

  5. In het geval bovengenoemde problemen niet zijn opgelost uiterlijk medio maart, gaat het college dan maatregelen nemen? Zo ja, welke maatregelen gaat het college dan nemen? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


De fractie van Nieuw Goes,

Namens deze,


mr. V. Mareels


Wilt u de vragen lezen? Klik dan hieronder op het bestand:

Schriftelijke Vragen Klachten Sabewa
.pdf
Download PDF • 565KB

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

bottom of page