top of page

NG-motie voor natuur- en diervriendelijk strooien levert toezegging op!

Bijgewerkt op: 30 jan. 2022

Het is winter, waardoor het strooien van de wegen en fietspaden weer is begonnen. Wat echter niet zoveel aandacht krijgt, is dat strooien schadelijk is voor de natuur. Daar komt bij dat het zout dat in de winter wordt gestrooid, pas in de herfst uit het oppervlaktewater is verdwenen.

Vergiftigde bodem

Opspattend strooizout tast de bast van bomen aan, waardoor de bast aangevreten wordt en uitdroogt. Pekelwater komt in de bodem terecht. De wortels van bomen nemen dit pekelwater op, wat leidt tot afstervingsverschijnselen. Soms sterft het blad in de knop al af. Pekelwater vergiftigt ook het bodemleven, wat schadelijk is voor de duizenden wormen, pissebedden, schimmels en bacteriën, terwijl die ervoor zorgen dat planten goed kunnen groeien.


Nierproblemen bij vogels

Ook vogels hebben last van pekelwater. Zij krijgen dit binnen omdat ze ervan drinken of een insect opeten dat in de pekel gezeten heeft. Daardoor raken vogels versuft en ontstaan nierproblemen. Dat is te vergelijken met het eten van 6 zakken chips.


Honden en katten

Voor honden en katten is strooizout ook gevaarlijk. Als zij het aflikken van hun poot, komt het zout in de maag terecht. Dat kan leiden tot misselijkheid en diarree. Een aantal milligram per hond of kat is dodelijk, waardoor kleine hondjes extra risico lopen.


Alternatief: strooien met grassap

In Noord-Holland wordt gestrooid met grassap. Dat is sap uit bermgras. Bij toeval ontdekte de bedenker hiervan dat geperst bermgras zout is. Deze manier van gladheidsbestrijding is natuurlijker en diervriendelijker dan strooien met zout.


Hoe werkt het?

Grassap bevat mineralen die vriespuntverlagend zijn. Stap 1 is het maaien van bermgras. Stap 2 is het spoelen van het gras en stap 3 is het persen. Dan zijn er twee grondstoffen ontstaan, waarvan grassap er één is. Met het grassap kan worden gestrooid.


De tweede grondstof is grasvel. Van de grasvezels kunnen bio-gebaseerde verkeersborden, beschoeiing en bermpaaltjes worden gemaakt.


3% van Nederland bestaat uit bermen, dus deze vorm van gladheidsbestrijding is overal mogelijk.


Navolging

Om strooien met bermgras echt van de grond te krijgen, is het nodig dat overheden interesse tonen. Nieuw Goes zou graag zien dat in de nabije toekomst ook in de gemeente Goes gestrooid gaat worden met grassap.


In een motie hebben we het college daarom verzocht om onderzoek te doen naar de financiële gevolgen en bij medeoverheden zoals het Waterschap Scheldestromen de interesse in deze vorm van gladheidsbestrijding in kaart te brengen. Er zijn immers veel waterschapswegen.


Toezegging binnen!

Onze motie hebben we niet in stemming hoeven brengen, omdat de wethouder positief reageerde op dit idee en met de toezegging kwam dat het college deze ontwikkeling in de gaten gaat houden. Op basis daarvan zal het college in het voorjaar van 2023 aan de raad de keuze voorleggen om ook hier te gaan strooien met grassap. Wij zijn blij met deze positieve reactie. Nieuw Goes zal deze ontwikkeling ook blijven volgen en het college indien nodig bevragen over de stand van zaken.


Wilt u onze motie inclusief toelichting lezen? Klik dan hier: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-strooien-met-grassap

Comments


bottom of page