top of page

Schriftelijke Vragen Bijenwelzijn in Goes

19 juni 2018


Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde van het raadslid Martijn Vermeulen, namens de fractie van Nieuw Goes, over bijenwelzijn in Goes.


Toelichting

Op dinsdag 12 juni 2018 heeft de gemeente Noord-Beveland de status ‘bijvriendelijke gemeente’ gekregen van ‘Nederland Zoemt’, een project van natuurbeschermings- en milieuorganisatie Natuur & Milieu, onderzoeksinstituut Naturalis, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN en koepelorganisatie Landschappen NL. ‘Nederland Zoemt’ heeft op hun site een advieskaart staan, waar is af te lezen welke gemeenten al bijvriendelijk zijn en welke niet. Opvallend is dat Noord-Beveland de enige gemeente is in Zeeland die de status ‘bijvriendelijke gemeente’ heeft. Op deze site zijn er ook adviesrapporten per gemeente te vinden waarin is af te lezen hoe het gesteld is met de bijenpopulatie en wat er gedaan kan worden om de status ‘bijvriendelijke gemeente’ te krijgen. Zo is hier bijvoorbeeld te lezen dat in onze gemeente 77 bijensoorten voorkomen terwijl er potentie is voor 154 (!) soorten[1]. Er is in Goes dus nog veel terrein te winnen op dit gebied.


Vragen

De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het project ‘Nederland Zoemt’?

  2. Bent u bekend met het rapport van het project ‘Nederland Zoemt’ over de gemeente Goes?

  3. Gaat u maatregelen nemen om als gemeente bijvriendelijk te worden en kans te maken op bijbehorende titel ‘bijvriendelijke gemeente’ van project ‘Nederland Zoemt’? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn gaat u deze maatregelen nemen? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


De fractie van Nieuw Goes,

Namens deze,


drs. M. Vermeulen


[1] Advies voor Goes, Nederland Zoemt, blz. 1

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Comentários


bottom of page