top of page

Schriftelijke Vragen Buys Ballotstraat

16 oktober 2018


Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde van het raadslid Vincent Mareels, namens de fractie van Nieuw Goes, over de Buys Ballotstraat.


Toelichting

In de PZC van 12 oktober jl. stond het volgende artikel: ‘School in Kloetinge loopt leerlingen mis door gevaarlijke Buys Ballotstraat’. Directeur Ron Meuldijk van de Kloetingseschool en voorzitter Marinus Vuijk van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge uiten hierin hun zorgen over de gevaarlijke verkeerssituatie in de Buys Ballotstraat.


Vragen

De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel ‘School in Kloetinge loopt leerlingen mis door gevaarlijke Buys Ballotstraat’ uit de PZC van 12 oktober jl.?

  2. Is het college het met de fractie van Nieuw Goes eens dat de Buys Ballotstraat voor alle verkeersdeelnemers een veilige weg dient te zijn en deelt u de zorgen van het actiecomité Buys Ballotstraat en de heren Meuldijk en Vuijk? Zo nee, waarom niet?

  3. Uw college geeft aan niet mee te willen werken aan een vrachtwagenverbod in de Buys Ballotstraat, omdat het ‘elders in de stad tot problemen zou kunnen leiden’. Waarop baseert het college deze stellingname?

  4. De verkeerssituatie in de Buys Ballotstraat vraagt om snel optreden van de gemeente door middel van een vrachtwagenverbod ter plekke. Gaat het college zo snel mogelijk een vrachtwagenverbod instellen in de Buys Ballotstraat, zoals wordt gevraagd door het actiecomité Buys Ballotstraat en de heren Meuldijk en Vuijk? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


De fractie van Nieuw Goes,

Namens deze,


mr. V. Mareels

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Comments


bottom of page