top of page

Schriftelijke Vragen Extra Agenten Politiedistrict Zeeland West-Brabant

12 juli 2018


Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over extra agenten voor het politiedistrict Zeeland West-Brabant.


Toelichting

Wij hebben vernomen dat minister Grapperhaus van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 15 juni 2018 heeft aangekondigd dat het kabinet gaat investeren in de politie. Minister Grapperhaus schrijft: ‘’Er komen 1.100 nieuwe politiemensen bovenop de bestaande formatie. Dat zullen agenten zijn die beschikken over precies die vaardigheden die morgen en overmorgen van hen gevraagd wordt. Agenten die extra worden ingezet op die plekken en thema’s waar ze het hardst nodig zijn.’’ Een bericht op de site van Omroep Zeeland vermeldt dat het politiedistrict Zeeland West-Brabant er dit jaar 135 agenten bijkrijgt. De politie in Zeeland heeft gezegd ‘blij te zijn met de maatregel en dat de komende tijd bekeken wordt hoe deze toekenning precies wordt uitgewerkt voor de eenheid’.


Verder hebben we in de gemeente Goes te maken een grote instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Voorts hebben we tijdens een presentatie die gegeven werd door de politie vernomen dat de politie in de gemeente Goes een significant deel van haar tijd kwijt is aan verwarde personen. In 2016 kon iedere inwoner in onze gemeente hierover lezen, toen in augustus van dat jaar het trieste voorval zich voordeed waarbij een verwarde man overleed tijdens zijn arrestatie.


Tevens hebben we op 2 juli gelezen dat het centrum van Goes op nummer 1 staat van de Zeeuwse ranglijst van woninginbraakgebieden. Het ‘centrum van Goes’ slaat overigens op een groter gebied, namelijk het postcodegebied 4461, daar horen ook de wijken direct grenzend aan de binnenstad bij. In dit postcodegebied is in Zeeland in het eerste halfjaar van 2018 het vaakst ingebroken of een poging daartoe gedaan, maar liefst achttien keer. Ook in voorgaande jaren scoorde dit postcodegebied hoog als het gaat om het aantal inbraken.


Vragen


De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen:


1. Is het college het met Nieuw Goes eens dat extra politiecapaciteit in onze gemeente wenselijk is om de veiligheidsopgaven die wij hebben op een adequate manier aan te pakken?

2. Is het college bekend met het feit dat het politiedistrict Zeeland West-Brabant 135 extra agenten krijgt?

3. Heeft het college acties ondernomen om (meer) extra agenten in de gemeente Goes gestationeerd te krijgen, n.a.v. de 135 extra agenten voor het politiedistrict Zeeland West-Brabant, gezien de urgentie daarvan?

Zo ja:

3a. Welke acties heeft het college ondernomen?

3b. Zijn al resultaten bekend van deze acties?

Zo ja:

3c. Wat zijn de resultaten van deze acties?

Zo nee:

4. Is het college bereid acties te ondernemen met als doel een hogere toekenning van agenten voor de gemeente Goes?

Zo ja:

4a. Welke acties is het college van plan te gaan nemen?


Zo nee:

4b. Waarom is het college niet bereid om acties te ondernemen om een hogere toekenning van agenten aan de gemeente Goes te bewerkstelligen?

4c. Kan het college uitleggen hoe zij denkt de veiligheid in de gemeente Goes te vergroten en de politie Goes meer mogelijkheden te geven om meer tijd aan andere zaken dan bijvoorbeeld verwarde personen te kunnen besteden, zonder dat extra politiecapaciteit wordt gerealiseerd?


Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde


Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Comments


bottom of page