top of page

Schriftelijke Vragen Onvoldoende voor vaststellen WOZ-waarde

9 september 2018


Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde van het raadslid Vincent Mareels, namens de fractie van Nieuw Goes, over de onvoldoende voor het vaststellen van de WOZ-waarde.


Toelichting

Op zaterdag 8 september jl. is op de webpagina van Omroep Zeeland het artikel ‘Acht Zeeuwse gemeenten krijgen onvoldoende voor vaststellen WOZ’ gepubliceerd. De gemeente Goes wordt genoemd als een van de gemeenten die een onvoldoende heeft gekregen van de Waarderingskamer.


Vragen

De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen:

  1. Is uw college bekend met het artikel ‘Acht Zeeuwse gemeenten krijgen onvoldoende voor vaststellen WOZ’, dat is gepubliceerd op de webpagina van Omroep Zeeland?

  2. Bent u het met de fractie van Nieuw Goes eens dat een gemeente op een zorgvuldige wijze dient om te gaan met het (laten) afhandelen van haar belastingzaken, zodat onze inwoners hier volledig op kunnen vertrouwen?

  3. De gemeente Goes heeft twee sterren gekregen, oftewel een onvoldoende, van de Waarderingskamer voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Hiermee staat de gemeente onder verscherpt toezicht. Daarnaast blijkt dat SaBeWa in de fout gaat met het afhandelen van bezwaarschriften met betrekking tot de WOZ-waarde. Hoe gaat het college bij SaBeWa bewerkstelligen dat zo snel mogelijk de eerder genoemde punten worden verbeterd, zodat voorkomen wordt dat de gemeente Goes in de toekomst gewaardeerd wordt met slechts één ster, waardoor onze gemeente geen gemeentelijke belasting zou mogen innen? Zo ja, welke acties gaat het college nemen? Indien het college geen acties onderneemt, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


De fractie van Nieuw Goes,

Namens deze,


mr. V. Mareels

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Comments


bottom of page