top of page

Schriftelijke Vragen Overlast Park Valckeslot

Bijgewerkt op: 27 feb. 2022

13 juni 2018


Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde, opgesteld door het raadslid Onno van de Velde, namens de fractie van Nieuw Goes, over overlast in het park Valckeslot.


Toelichting

Van inwoners die regelmatig gebruikmaken van het park hebben wij recent vernomen dat een groep hangjongeren al geruime tijd voor overlast zorgt in het park Valckeslot. Deze jongeren brengen scooters mee, gaan niet aan de kant voor ouderen, zorgen voor geluidsoverlast en laten afval achter. Ouderen geven aan dat zij niet langs deze hangjongeren durven te lopen.


Vragen


De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen:


1. Is het college bekend met deze overlast?

Indien het college bekend is met deze overlast:

2. Welke acties heeft het college reeds uitgevoerd om deze overlast te stoppen dan wel te verminderen?

Indien er reeds acties hebben plaatsgevonden:

3. Zijn er al resultaten bekend van de ondernomen acties? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom zijn de resultaten nog niet bekend?


Indien het college nog niet bekend is met de overlast en nog geen acties zijn uitgevoerd:

4. Welke acties is het college van plan te gaan nemen om de overlast te laten stoppen? Wat houden deze acties precies in?


Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Comments


bottom of page