top of page

Schriftelijke Vragen Samen Goedkoper Verzekerd

30 september 2018


Geacht college,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde van het raadslid Vincent Mareels, namens de fractie van Nieuw Goes, over de collectieve zorgpolis.


Toelichting

Op donderdag 27 september jl. is op de webpagina van het Algemeen Dagblad het artikel ‘Rotterdamse zorgpolis straks voor alle inwoners’ gepubliceerd. De gemeente Goes heeft via GR de Bevelanden een collectieve zorgpolis voor minima.


Vragen

De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen:

  1. Is uw college bekend met het artikel ‘Rotterdamse zorgpolis straks voor alle inwoners’, dat is gepubliceerd op de webpagina van het Algemeen Dagblad?

  2. Is het college het met de fractie van Nieuw Goes eens dat het belangrijk is dat zorgverzekeringen bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedere Goese inwoner?

  3. Is het college het met de Rotterdamse CDA-wethouder Sven de Langen eens dat het openstellen van een dergelijke zorgpolis voordelen biedt voor alle inwoners?

  4. Is het college het met de fractie van Nieuw Goes eens dat het voorbeeld van Rotterdam, het openstellen van de collectieve zorgpolis voor alle inwoners, navolging dient te krijgen in onze gemeente? Zo ja, binnen welke termijn wilt het college dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


De fractie van Nieuw Goes,

Namens deze,


mr. V. Mareels

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Comments


bottom of page