top of page

Succes! Voorstel aanpak woningtekort aangenomen!

Nieuw Goes heeft gisterenavond een motie ingediend om de positie van lage inkomens, middeninkomens en starters op de woningmarkt te verbeteren. Deze motie is unaniem aangenomen!


Het woningtekort is in 2020 verder opgelopen. Het afgelopen jaar is ook de druk in Goes toegenomen, waardoor de vraagprijs een ‘vanaf-prijs’ is geworden met overspannen biedingen. De gemiddelde vraagprijs van een bestaande woning is in 2020 met 8% gestegen naar €335.000, terwijl nieuwbouwwoningen in de gemeente Goes gemiddeld €366.000 euro kosten. Ter vergelijking: onderzoek wijst uit dat een eenverdiener met een modaal inkomen gemiddeld €166.500 kan lenen, tweeverdieners gemiddeld €300.000.


De laatste jaren vallen steeds meer woningen in handen van particuliere investeerders. Woningbeleggers hebben toenemende interesse in regio’s aan de randen van het land. De toename van particuliere investeerders drijft de woningprijzen verder op.


Zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding

Daarom leggen steeds meer gemeenten een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding op. Een zelfbewoningsplicht verplicht de koper om de aangekochte niewbouwwoning zelf te gaan bewonen, waardoor particuliere investeerders de woning niet kunnen kopen om voor woekerprijzen te verhuren. Tweede woningbezit wordt hiermee ook tegengegaan. Het antispeculatiebeding voorkomt dat woningen worden gekocht om er winst op te maken, omdat de koper de woning bijvoorbeeld de eerste drie jaar niet voor een hoger bedrag mag doorverkopen. Overigens zijn wenselijke uitzonderingen op deze maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld bij verhuren aan directe familie of bij verhuizing i.v.m. de gezondheid.


Nieuw Goes zou graag zien dat de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding ook in de gemeente Goes van kracht worden, omdat middeninkomens en starters hierdoor makkelijker dan nu aan een woning kunnen komen. Dit bevordert ook de doorstroming van mensen vanuit sociale huurwoningen naar koophuizen, waardoor ook lage inkomens eerder aan een sociale huurwoning komen.


Wij stelden hiervoor twee moties voor. Een aantal andere partijen waren enthousiast over deze ideeën, maar wilden deze maatregelen eerst laten onderzoeken.


Doelgroepenverordening

Uiteindelijk hebben we daarom een motie ingediend om onder meer de zelfbewoningsplicht, het antispeculatiebeding en de ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw’ te laten onderzoeken. Met zo’n doelgroepenverordening kan de bestemming ‘Sociale koopwoning’ in het bestemmingsplan worden vastgelegd: de gemeente kan dan een maximale koopprijs bepalen, een maximum stellen aan het inkomen van de koper of eisen voor ‘lokale binding’ vastleggen, waardoor bijvoorbeeld starters uit de gemeente Goes voorrang kunnen krijgen op mensen van buiten de gemeente.


Deze motie werd mede ingediend door Partij voor Goes, D66, de SGP-CU en het CDA, maar werd uiteindelijk gesteund door alle partijen in de gemeenteraad.


Comments


bottom of page