top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Laat onze ouderen niet in de steek!


Het is altijd weer lachen, gieren en brullen als het programma Geer en Goor op TV is. De schuine grappen van Gordon en het naar adem snakkende piep-lachje van Gerard zetten vaak de toon. Soms zijn de grappen goed, een andere keer gaan ze echt een stap te ver.

Toch is er ook een serieuze noot en wordt er vaak een traan gevloeid. Al enkele TV-seizoenen staan eenzame ouderen centraal in hun programma. Door op bezoek te gaan bij eenzame ouderen, wensen te laten uitkomen en nu in het huidige seizoen ook accommodaties voor ouderen op te knappen, proberen beide heren aandacht te scheppen voor het Nationaal Ouderenfonds.

Het Ouderenfonds is een prachtig initiatief en zet zich al jaren in voor eenzame ouderen. Het is echter dweilen met de kraan open. Eenzaamheid onder ouderen neemt alleen maar toe. Dit heeft enkele redenen.

Ten eerste zijn er steeds meer 65+’ers en zij zijn sowieso een risicogroep voor eenzaamheid. Dit komt door een opstapeling van gebeurtenissen: het verliezen van een partner en andere leeftijdsgenoten, en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Ten tweede zijn er enorme bezuinigingen in de ouderenzorg toegepast door de afgelopen regering. Kwetsbare ouderen blijven daardoor vaak immobiel thuis zitten waardoor zij nog maar met weinig mensen in contact komen.

Ten derde ontstaat er door een steeds sneller ontwikkelende technologie een grotere generatiekloof. Ouderen kunnen de snelheid waarmee de wereld verandert niet meer bijbenen waardoor zij een sociale achterstand oplopen tegenover andere generaties.

In Zeeland is er nog een ander probleem: vele jongeren trekken weg uit Zeeland om elders werk te zoeken, waardoor de ouders en grootouders vaak alleen in Zeeland achterblijven. Familieleden komen dus minder vaak op bezoek.

Volgens cijfers van de GGD is er een enorme groei in eenzaamheid onder ouderen in Zeeland. Het aantal zeer eenzame ouderen is gestegen van 6800 in 2012 naar 9300 in 2016! Vergeleken met alle gemeentes in Zeeland zijn de cijfers in Goes gemiddeld, maar Goes is wel een centrumgemeente:

Wij van Nieuw Goes vinden het onacceptabel dat ouderen hun laatste levensjaren in grote eenzaamheid moeten doorbrengen. Ze hebben allemaal een steentje bijgedragen in het opbouwen van de huidige maatschappij. Daar moeten we iets voor terug doen. Deze mensen verdienen een betere oudere dag dan ze nu wordt gegeven!

Wij van NG presenteren volgende week een deel van onze zorgplannen. Wat we nu al kunnen zeggen, is dat wij vinden dat de gemeente Goes meer tijd en geld in onze ouderen moet investeren, om dit grote probleem te verkleinen!

Niemand wil eenzaam zijn, ook ouderen niet.bottom of page