top of page

Nieuw Goes-motie voor beter boomonderhoud aangenomen!

Bijgewerkt op: 28 jan. 2022

Het gaat slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met 598 gedaald. Ook zijn afgelopen zomer veel bomen gekapt in het Poelbos. Onlangs werd bekend dat bij nog meer bomen in het bos de kettingzaag erin gaat.

Onder andere de bomen aan de Veste verkeren in slechte staat


De cijfers

In de gemeente verkeert bijna 1 op de 4 bomen in matige of (zeer) slechte staat, 4 op de 10 bomen verkeren in redelijke staat en slechts 35% verkeert in goede staat. In totaal zijn er ruim 20.500 bomen.


Van 13.000 bomen is de levensverwachting bekend. De levensverwachting van ruim 700 bomen is minder dan 5 jaar en van 3.000 bomen is dat tussen de 5 en 10 jaar.


Verarming groen

De laatste jaren is er ook veel bezuinigd op plantsoenen. Heester- en boomrijke plantsoenen zijn omgevormd naar gras met enkele bomen. Dat is een verarming van het groen, want heesters met goed ontwikkelde bomen dragen bij aan het voorkomen van hitte, verdroging en wateroverlast. Plantsoenen met (vroeg)bloeiende bomen, vaste planten en bloembollen zijn heel belangrijk voor de voedselvoorziening van insecten en vogels en daarmee voor de biodiversiteit.


348.000

Eerder dit jaar hebben wij vragen gesteld over een subsidieregeling*. Uit de beantwoording bleek dat hiervan €348.000 ongebruikt was. Wij zagen dit ongebruikte geld als kans om te investeren in groen.


Niet alleen kleine maar ook grote bomen

In een motie hebben wij voorgesteld om beter boomonderhoud te gaan uitvoeren. Momenteel worden namelijk alleen kleine bomen belucht en bemest. Met ons voorstel kunnen ook grote bomen die behandeling krijgen. Dit zou maximaal €198.000 kosten.


Nieuwe bomen en/of omvormen plantsoenen

Ook stelden we voor de rest van het beschikbare geld te besteden aan nieuwe bomen en/of het omvormen van plantsoenen naar een heester- en boomrijke inrichting, waarbij de optie met het meest positieve effect op de biodiversiteit moet worden gekozen.


Afgezwakte motie aangenomen

Helaas was er geen steun voor deze motie. Wel wilde coalitiepartij SGP-CU onze motie mede indienen als we voorstelden niet alle grote bomen maar een deel ervan beter gaan onderbouwen. Dat plan kost circa €148.000. Deze afgezwakte motie is ook gesteund door D66, GroenLinks, Partij voor Goes en coalitiepartij CDA en daarmee met een ruime meerderheid aangenomen! Wij zijn blij dat in ieder geval in 2022 meer bomen beter onderhouden gaan worden!


Wilt u onze motie lezen? Klik dan hier: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-beter-boomonderhoud* In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een subsidieregeling van in totaal €348.000 voor inwoners die een extreem goed geïsoleerd huis willen bouwen. Nieuw Goes heeft hiertegen gestemd, omdat wij vinden dat het ongepast is om mensen die al zoveel geld hebben ook nog eens subsidie te schenken. Bovendien gaan zij de vruchten plukken door een veel lagere energierekening. Zie voor meer informatie over deze subsidieregeling het volgende artikel: https://www.nieuwgoes.org/post/beng-en-het-geld-is-weg


Nieuw Goes is de uitvoering in de gaten blijven houden. Bij de beantwoording op onze vragen hierover bleek dat tot eind oktober nog geen enkele subsidie is verstrekt. Wij zagen dit als kans om te pleiten voor investeringen in groen. Het is immers zonde als het vrijgemaakte geld nog langer ongebruikt op de plank blijft liggen.

Kommentit


bottom of page