top of page

Nieuw Goes-motie Knarrenhof aangenomen!

Zelfstandig wonen, kunnen rekenen op burenhulp en met de buren gezellig samen dingen doen. Voor veel ouderen klinkt dat als muziek in de oren. In Nederland schieten de Knarrenhoven dan ook als paddenstoelen uit de grond. Een Knarrenhof maakt prettig en gelukkig zelfstandig blijven wonen mogelijk.

Geschikte woningen

Door het Rijksbeleid en de vergrijzing wonen er steeds meer ouderen zelfstandig thuis. Het tekort aan geschikte woningen en sociale woonomgevingen is echter groot.


Elkaar helpen

Een Knarrenhof bestaat uit zelfstandige, grondgebonden en levensloopbestendige woningen die in een U-vorm gebouwd worden. Een Knarrenhof heeft een hobbyruimte en gemeenschappelijke tuin. Bewoners vinden het leuk om elkaar af en toe te helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen, klussen, helpen met moeilijke brieven, oppassen op huisdieren of mensen met de auto ergens naartoe brengen. Hiervoor tekenen bewoners woonregels.


Een Knarrenhof is geen woongroep. Er zijn dus geen verplichte activiteiten.


Gemiddeld 60 jaar

De onderlinge leeftijdsverschillen zijn groot, die lopen uiteen van 20 tot 90 jaar. Gemiddeld zijn de bewoners 60 jaar. Door deze opzet is er sprake van veel verschillende vaardigheden. Wanneer er iemand wegvalt, wordt er ook gekeken naar fitheid en persoonlijke talenten zodat het elkaar helpen mogelijk blijft.


Minder eenzaam

Wonen in een Knarrenhof maakt ouderen minder eenzaam en daardoor gezonder en gelukkiger. Zorgkosten nemen af, bijvoorbeeld omdat de WMO-taxi minder vaak nodig is. In Nederland is er dubbele vergrijzing: naast het aantal ouderen neemt ook het aantal 75+’ers toe. Mantelzorg wordt daarom steeds moeilijker. Een Knarrenhof verlaagt deze druk.


Doorstroming

Een Knarrenhof draagt bij aan meer geschikte ouderenwoningen, waardoor eengezinswoningen vrijkomen voor jongere huishoudens.


Betaalbaarheid

Een Knarrenhof kan bestaan uit zowel huur- als koopwoningen. Als een koopwoning vrijkomt wordt deze ‘’tegen kostprijs met een minimale opslag’’ verkocht.


Van mensen naar stenen

Per gemeente wordt eerst een initiatiefgroep gevormd van geïnteresseerden. Inschrijven kost eenmalig €15. De deelnemers bepalen zelf hoe de woning en woonomgeving eruit komen te zien. Als er voldoende geïnteresseerden zijn, gaat de Stichting Knarrenhof werken aan de realisatie, waarbij allereerst een geschikte een locatie wordt gezocht.


Informatiebijeenkomst

Nieuw Goes heeft het college in een motie verzocht een bijeenkomst te houden over het Knarrenhof om de inwoners hierover te informeren en de interesse in deze woonvorm te peilen. We hebben verzocht in samenwerking met de Goese ouderenbonden een campagne op te zetten.


De Partij voor Goes en de PvdA hebben onze motie mede ingediend. Omdat ook D66, GL en de VVD voor stemden, is onze motie aangenomen!


De Coronacrisis kan het proces vertragen, maar we hopen dat het college zo voortvarend mogelijk aan de slag gaat.


Wilt u onze motie en bijlage lezen? Klik dan hier: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-knarrenhof-goes

Comments


bottom of page