top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Nieuw Goes wil proef legale wietteelt

Bijgewerkt op: 26 apr. 2019


Waarschijnlijk gaat het nieuwe kabinet het mogelijk maken dat in een aantal gemeenten in Nederland legaal wiet mag worden geteeld. Wat NG betreft is Goes een van die gemeenten die meedoen.

Het huidige gedoogbeleid is omslachtig: er mag wiet worden verkocht, maar de inkoop is verboden. Hierdoor wordt een coffeeshophouder in de praktijk verplicht bij criminelen in te kopen. Nieuw Goes heeft al langer plannen liggen om legale wietteelt op te zetten binnen de gemeente.

29 gemeenten hebben een universitair onderzoek laten uitvoeren naar de juridische haalbaarheid van gemeentelijke experimenten op het gebied van cannabis. De conclusie hiervan was dat er wel degelijk mogelijkheden zijn - op basis van positieve mensenrechtenverplichtingen. Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgang vinden wordt zo'n proces alleen maar vergemakkelijkt.

Legale wietteelt zorgt ervoor dat:

1. De kwaliteit van de wiet kan worden gecontroleerd, waardoor verontreinigde wiet tot het verleden behoort.

2. De criminaliteit rondom wietteelt zal afnemen. Immers wordt het wettelijk toegestaan. Dit neemt echter niet weg dat er nog altijd criminaliteit rondom wietteelt zal blijven bestaan, immers wordt heel veel cannabis naar het buitenland geëxporteerd.

3. Op minder plekken illegaal en brandgevaarlijk stroom wordt afgetapt.

4. Er BTW-inkomsten en accijnzen worden binnengehaald (wanneer het definitief legaal zou worden).

5. Er minder geld naar de bestrijding van de criminaliteit hoeft.

6. Minder illegale lozingen van het afval van drugsproductie plaatsvinden. Er kunnen dan immers regels voor de afvalstoffen worden opgesteld.

De proef met legale wietteelt zal in de praktijk verder moeten uitwijzen of legale wietteelt wenselijk is. Aan de hand van de bevindingen kunnen we definitief een keuze maken.bottom of page