top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Samenvatting: De visie van NG op De Griffioen


Onderstaande tekst vormt een samenvatting van het volledige artikel.

Onlangs is door de stuurgroep ‘Behoud de Griffioen’ en wethouder Meeuwisse het plan gepresenteerd dat de redding voor De Griffioen zou moeten zijn. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft aangegeven met dit plan akkoord te gaan. Wel zal de gemeenteraad nog over het voorstel moeten stemmen.

Het voorgestelde plan houdt in dat de gemeente De Griffioen afstoot en overdraagt aan een nieuwe stichting. Deze stichting zal het verhuren aan uitbaters die een bed & breakfast in het pand beginnen. Hiervoor moet De Griffioen verbouwd worden. De nog op te richten vereniging ‘Vrienden van de Griffioen’ zal het onderhoud op zich nemen. De gymzaal die aan het historische pand vastzit, blijft wel in handen van de gemeente.

Onze visie op het plan

Wat NG betreft kleven aan dit plan zoveel nadelen, dat er simpelweg niet kan worden gesproken over een degelijk en betrouwbaar plan. Dit heeft de volgende redenen:

- Er is niet duidelijk hoeveel geld de gemeente bereid is te investeren in de verbouwing en het groot achterstallig onderhoud. Er is ook nog onvoldoende rekening gehouden met tegenvallers (bijv. mogelijke asbestvervuiling).

- De stuurgroep en de wethouder verwachten niet dat een bed & breakfast in combinatie met bijvoorbeeld oefeningen van de muziekvereniging zal conflicteren. Er werd aangegeven dat als blijkt dat dit toch wel botst, er naar een andere commerciële invulling moet worden gekeken… Investeren op de gok vindt NG absoluut geen goed idee.

- Er werd aan het begin van de presentatie verteld dat er 4 plannen en meerdere deelplannen waren. Er is echter met geen woord gerept over deze andere plannen. NG vindt het buitengewoon jammer dat hier geen transparantie en openheid over is geweest. De inwoners van Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge en het buitengebied hadden wat ons betreft beter betrokken moeten worden bij de keuzes die hierin gemaakt zijn.

- En wat gebeurt er als de uitbaters de exploitatie niet rondkrijgen? De gemeente kán het terugkopen, maar over het woord ‘kan’ maken wij ons grote zorgen. Tijdens de presentatie is namelijk geen garantie gegeven dat de gemeente het dorpshuis als het experiment mislukt.

Het daadwerkelijke probleem is echter het plotselinge en ondoordachte voorgenomen besluit van het College van B&W om De Griffioen te sluiten. De burgerinspraak hierbij ontbrak vrijwel volledig. Er moet nu een groot bedrag geïnvesteerd worden aan omvangrijk achterstallig onderhoud. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ook gaat de gemeente voorbij aan het dorpsplan, waarin De Griffioen juist een heel belangrijke rol krijgt. Er zijn al volop initiatieven gaande om het gebruik te doen stijgen, terwijl ook nog eens bleek dat niet alle activiteiten die plaatvonden in de Griffioen ook geregistreerd werden.

De keuze van NG

Het plan van het College van B&W komt niet uit de lucht vallen. Eerder wilde men dorpshuis Amicitia in Kloetinge ook sluiten. Gelukkig is dit toen voorkomen. Bovendien is het extra wrang dat het College van B&W wél wil investeren in een renovatie van buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Wij vinden dat dorpsbewoners hetzelfde behandeld moeten worden als inwoners van de stad Goes.

NG vindt dat ieder dorp in de gemeente Goes het recht heeft op een dorpshuis. Een dorpshuis is van essentieel belang voor de leefbaarheid. Het is dé plaats waar activiteiten kunnen worden georganiseerd, waar burgers samen kunnen komen. Dit mag geen enkel dorp ontnomen worden.

NG zal andere financiële keuzes maken dan het huidige College. Wij willen bijvoorbeeld bezuinigen op de te ver doorgeschoten citymarketing, kunstsubsidies afbouwen, geen geld meer uitgeven aan zaken waar gewone inwoners niets aan hebben, zoals het veel te dure VNG-Congres, en een hogere toelage uit het Gemeentefonds van het Rijk ontvangen door het sociale huurwoningenbestand te vergroten.

De visie van NG is dat dorpshuis De Griffioen in handen van de gemeente Goes moet blijven. Wij vinden dat de gemeente de taak heeft om dit te faciliteren. Immers, gemeenschapsgeld is er door en vóór de inwoners!bottom of page