top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Nieuw Goes in actie tegen (kinder)armoede


Het Platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland (Splinter) heeft onlangs het Zeeuws Pact uitgebracht. Dit pact is speciaal opgesteld om armoede onder kinderen en jongeren te bestrijden. Als Nieuw Goes willen we (kinder)armoede in onze gemeente aanpakken. Daarom hebben wij ons laten inspireren door dit pact om zelf met een actieplan te komen voor onze gemeente.

Naar aanleiding hiervan zijn we tot het volgende actieplan gekomen:

  1. Er komt een overkoepelend armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren. Dit beleid bevat duidelijke doelen, zodat de voortgang nauwlettend in de gaten gehouden kan worden. In onze gemeente moet daarnaast grondig onderzocht worden hoeveel kinderen en jongeren in armoede leven. Meten is weten! Niet alleen de gemeente zelf wordt betrokken bij het opstellen van het beleid, maar onder andere ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en huisarten. Vanzelfsprekend betrekken we de gezinnen zelf bij het opstellen van het beleid. We maken beleid met hen, niet alleen over hen!

  2. De gemeente stelt een armoedeambassadeur aan die de samenwerking opzoekt met andere gemeenten om tot een zo sterk mogelijk armoedebestrijdingsbeleid te komen. Goede ideeën moeten natuurlijk uitgewisseld worden. Daarnaast komt er een kinderambassadeur waar iedereen vlot en anoniem terecht kunnen voor informatie en hulp.

  3. Gratis activiteiten voor kinderen in de wijk waar iedereen aan mag meedoen. Denk bijvoorbeeld aan kooklessen, spelmiddagen en sportactiviteiten. Dorps- en wijkhuizen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Daar kunnen we ook kleding en -speelgoedruilmiddagen houden en buitenschoolse activiteiten organiseren. Vooral tijdens vakantieperiodes, zodat ieder kind een vakantiegevoel heeft.

  4. Hulpverlening moet toegankelijk zijn en dicht bij gezinnen staan. We zetten daarom in op wijkteams. Ambtenaren van onze gemeente die contact (kunnen) hebben met kwetsbare gezinnen en kinderen worden bijgeschoold om signalen van armoede te herkennen. Kwetsbare gezinnen bieden we gratis cursussen budgetbeheer aan.

  5. De gemeente moet ervoor zorgen dat armoedebestrijdingsmaatregelen bekend zijn en gebruikt worden. De gemeente informeert gezinnen in armoede dus zoveel mogelijk, in plaats dat gezinnen zelf alles moeten uitzoeken. Regelingen zijn sowieso simpel, overzichtelijk en bereikbaar.

  6. In het Goese onderwijs wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan armoede via lespaketten en gastsprekers. Armoede moet bespreekbaar worden! Scholen zorgen voor een fonds, waaruit kinderen uit arme gezinnen een bijdrage kunnen krijgen, zodat ook zij kunnen meedoen aan schoolreisjes. Op scholen en in wijk- en buurthuizen zijn ook na schooltijd computers beschikbaar om ervoor te zorgen dat iedereen gemakkelijk zijn digitale huiswerk kan maken.bottom of page