top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Statement NG over demonisering door Kafka


Onze aandacht is getrokken door een artikel gepubliceerd door de anti-fascistische site Kafka, welke door de AIVD wordt gekenmerkt als zijnde een extreem-linkse organisatie die aanzet tot haat en intimidatie (1), waarin wordt geïnsinueerd dat bij Nieuw Goes extreem-rechts gedachtegoed heerst. We zijn hier enorm van geschrokken. In eerste instantie hadden wij niet verwacht dat deze overduidelijke zwartmakerij een podium zou krijgen, en dat andere partijen deze ongefundeerde berichtgeving van deze extremistische organisatie niet zouden ondersteunen of delen. Helaas is dit wel het geval gebleken, aangezien bijvoorbeeld de PvdA dit artikel aangrijpt om onze partij en onze mensen in een kwaad daglicht te stellen. Hierdoor voelen wij ons alsnog genoodzaakt publiekelijk volledig afstand te nemen van alle aantijgingen die in dit artikel worden gedaan.

De beweringen in het artikel zijn volledig onterecht, aangezien wij vanaf het begin af aan heel helder zijn geweest over onze koers: Nieuw Goes is een lokale partij, die op wil komen voor alle inwoners van de gemeente Goes. Bij onze aankondiging hebben we meermaals de vraag gekregen waarom we NG hebben opgericht, en dat was om een duidelijke reden: er miste nog een lokaal en kritisch geluid, en daar willen wij graag invulling aan geven. Ons geluid werd op dat moment nog niet vertegenwoordigd. Een geluid voor bijvoorbeeld meer democratie en transparantie in onze gemeente. Onze aankondiging is door de lokale media op de voet gevolgd, en zij hebben ook zeker kritische vragen gesteld. Zo kwam de vraag vanuit Goestig of wij het PVV-gedachtengoed in de gemeente Goes willen vertegenwoordigen. Het antwoord hierop was nee. Wij zijn een lokale partij, die aandacht schenkt aan lokale belangen, waarbij we niet gebonden zijn aan landelijke politieke partijen. Wie ons partijprogramma leest, zal ontdekken dat er overeenkomsten zijn te vinden over het gehele politieke spectrum. Of het nou gaat om linkse of rechtse partijen, progressief of conservatief: wij willen graag de samenwerking aangaan met iedere partij in Goes.

Hierbij gaan wij in op de onterechte beschuldigingen vanuit de ‘onderzoeksjournalistiek’ van Kafka.

  • De nummer een en de nummer zes op de lijst zijn inderdaad in het verleden betrokken geweest bij de Zeeuwse PVV, maar zijn hier op eigen initiatief vertrokken vanwege de uitgesproken extremistische lijn binnen deze partij, welke zij op geen enkele wijze ondersteunen of uitdragen. Dit is bijvoorbeeld ook uitvoerig besproken bij ons interview over onze aankondiging met Goestig.

  • Onze nummer zes op de lijst is geen burgercommissielid voor de PVV in de Statencommissie Economie van de Provincie Zeeland, zoals Kafka beweert. Daarnaast zou hij volgens Kafka positief staan tegenover Pegida, wat onwaar is. Hij is van mening dat Pegida een extremistische organisatie is, welke hij op geen enkele wijze ondersteunt.

  • Onze nummer negen op de lijst is erg geïnteresseerd in de Nederlandse geschiedenis, en daaruit volgt zijn interesse voor onder andere Zuid-Afrika en Indonesië. Hij zet zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed van de afstammelingen van Nederlanders die zich gevestigd hebben in Zuid-Afrika: de Afrikaners. Zijn organisatie AfrikanerHart zet zich dan ook in voor het behoud van de Afrikaanse taal en belangrijke monumenten binnen deze culturele gemeenschap. Met dit doel heeft hij ook contact met de Afrikaner-gemeenschap in Orania. Dat heeft niets met racisme of extreem-rechts te maken. Het frame dat hij zou discrimineren op ras is dan ook verwerpelijk. In zijn werkzaamheden met AfrikanerHart werkt hij samen met meerdere organisaties, waaronder de SGP en Martin Bosma van de PVV. Dit staat echter volledig los van zijn eigen politieke opvattingen. Dat bijvoorbeeld GroenLinks en de VVD elkaar kunnen vinden op een bepaald onderdeel maakt hen nog niet dezelfde partij met hetzelfde gedachtegoed. Datzelfde principe geldt hier ook.

  • Meerdere van onze kandidaten worden door Kafka beticht van rechts-extremisme vanwege het feit dat zij iets van AfrikanerHart of Orania hebben geliket. Het getuigt van bijzonder slechte en luie ‘journalistiek’ om iemand zijn gedachtengoed te koppelen aan één like op Facebook.

De werkwijze van Kafka is bovendien enorm eenzijdig geweest. Bij de publicatie van dit artikel zijn wij op geen enkele wijze betrokken. Ons is geen enkele tegenreactie gevraagd, noch is ons de kans gegeven om onszelf te verdedigen tegen deze verschrikkelijke beschuldigingen. Wij werden enkele dagen geleden plotsklaps geconfronteerd met dit artikel. Pogingen om de onwaarheden in het artikel recht te zetten lopen op niets uit: wij krijgen geen enkele reactie vanuit deze organisatie en aangezien het artikel anoniem is geplaatst, hebben we verder geen aanspreekpunt.

Nieuw Goes streeft ernaar zoveel mogelijk mensen binnen onze gemeente te mogen vertegenwoordigen. Ongeacht afkomst, religie, seksualiteit of landelijke politieke voorkeur. Om dit doel te verwezenlijken hebben we de afgelopen maanden vele leden mogen verwelkomen, die vanuit allerlei hoeken van de samenleving komen. Mensen waar we trots op zijn! Vol passie en vrolijkheid zijn we dan ook deze verkiezingscampagne begonnen, waardoor zo’n artikel extra zwaar valt. De afgelopen maanden zijn we volop bezig geweest met het aandragen van oplossingen voor problemen binnen onze gemeente. Daarnaast hebben we een flinke groep mensen kunnen helpen die bij ons aanklopten met problemen. Ook na de verkiezingen willen we dat blijven doen. Als Nieuw Goes gaan wij voor een betere toekomst, samen met u. Extremisme van welke soort dan ook past hier niet bij.

Wij hopen via dit statement aan iedereen helderheid te verschaffen over deze situatie. Wij laten ons niet tegenhouden door deze laster vanuit extreem-linkse hoek; Nieuw Goes blijft zich inzetten voor een positieve toekomst!

Nieuw Goes.

1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2009/04/21/aivd-jaarverslag-2008


bottom of page